Spara en presentation som en filmfil

Om du vill köra presentationen på datorer där PowerPoint inte har installerats kan du spara den som en filmfil (.mov). Sedan kan du spela upp filmen i valfritt program som stöder QuickTime-filmer.

När du sparar filen kan du välja att lägga till ett ljudspår, en Tack till-lista och andra alternativ för hur filmen spelas upp.


 Anteckningar 

  1. Klicka på Spara som filmArkiv-menyn.
  2. Om du vill lägga till exempelvis eftertexter eller ett ljudspår i bakgrunden klickar du på Filmalternativ och gör sedan något av följande:
Om du vill Gör du så här
Lägga till ett ljudspår

Klicka på Filminställningar och sedan på Välj ljudspår under Multimedieinställningar på popup-menyn Bakgrundsljudspår.

 Anteckning   Om du inte kan välja en ljudfil som du vet kan spelas upp på datorn, klickar du på Alla filer på popup-menyn Aktivera.

Leta reda på det ljudspår som du vill använda och dubbelklicka på det.

Lägga till Tack till

Klicka på fliken Tack till och skriv sedan in önskad information, till exempel vem som skapat filmen eller copyrightinformation.

 Anteckning   Tack till läggs inte till i slutet av filmen utan läggs i stället till i filegenskaperna. Om du vill visa filegenskaperna markerar du filen i Finder, klickar på Fil och klickar sedan på Visa information.

Ändra skärmstorleken Klicka på Filminställningar och markera sedan de filmdimensioner du vill använda under Storlek och kvalitet.
Spela upp filmen kontinuerligt Klicka på Filminställningar och markera sedan kryssrutan Slinga under Multimedieinställningar.

Se även

Animera text och objekt

Lägga till, redigera eller ta bort övergångar

Spela in ett bildspel

Prova och ange tidsinställningar för bilder

 
 
Gäller:
PowerPoint för Mac 2011