Om att designa en presentation

I PowerPoint kan du skapa en grundläggande presentation eller anpassa presentationen ytterligare genom att skapa en egen mall. Allt du behöver för en grundläggande presentation där de vanliga designelement som ingår PowerPoint. Om du vill skapa en presentationsmall skapar du egna anpassade bildlayouter, lägger till vanliga element som visas i varje bild och sparar sedan filen som en mall, så att andra kan använda den som utgångspunkt när de skapar egna presentationer.

När du vill skapa en grundläggande presentation börjar du med de här designelementen:

Om du vill skapa en egen presentationsmall kan du anpassa de här designelementen:

  • Bildbakgrund    Ändra bildbakgrunden genom att lägga till text eller objekt (objekt: Ett enskilt element i ett dokument. Ett objekt kan vara en textruta, importerad grafik, en figur, en bild o.s.v.) som du vill ska visas i varje bild. I bildbakgrunden definieras placering och formatering för rubrikplatshållare, innehållsplatshållare och sidfotselement i associerade bildlayouter. Alla ändringar du gör i bildbakgrunden slår igenom i de associerade bildlayouterna, som sedan avspeglas i de bilder i presentationen som bildlayouterna används för.
  • Bildlayouter i bildbakgrundsvyn    Ändra befintliga bildlayouter eller skapa en anpassad bildlayout i bildbakgrundsvyn som passar dina behov. Sedan kan du lägga till bilder med anpassade layouter för presentationen.

Se även

Skapa en enkel presentation i fyra steg

Skapa och använd din egen mall

Lägga till, redigera eller ta bort övergångar

Ändra en bildbakgrund

Skapa eller ändra bildlayouter

 
 
Gäller:
PowerPoint för Mac 2011