Lägga till ljud i en presentation

Du kan lägga till valfritt ljud som finns på datorn, bland annat ljudfiler, låtar från ditt musikbibliotek eller ljud som du själv spelar in.

 Anteckning   I PowerPoint 2008 och i tidigare versioner av PowerPoint länkas ljudfiler till presentationen i stället för att bäddas in i presentationen. Därför måste både presentationen och ljudfilerna spela upp ljudet i PowerPoint. Om du använder en tidigare version kan du försöka att placera presentationsfilen och ljudfilen i separata mappar. Om du vill skicka presentationen via e-post använder du först den inbyggda Mac-funktionen för att komprimera en mapp eller filer. Du hittar instruktioner i hjälpinformationen för Mac. Gå till Finder och klicka på Hjälp på menyraden. I rutan Sök skriver du ZIP och klickar sedan på Komprimera filer och mappar.

Gör något av följande:

VisaLägga till ljud i en bild

Om du vill förhindra problem med att spela upp ljud kan du bädda in ljudklipp i presentationen. Om du bäddar in en ljudfil behöver du inte oroa dig för att förlora filer när du håller presentationen eftersom ljudfilen blir en del av presentationen.

 1. Klicka på den bild i navigeringsfönstret som du vill lägga till ljud till.

VisaMarkera bilder i navigeringsfönstret

 1. Klicka på NormalVisa-menyn.
 2. Klicka på fliken Bilder Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition.

 1. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Infoga ljud från en fil

Klicka på Media under Infoga på fliken Start. Klicka sedan påLjud från fil.

Fliken Start, gruppen Infoga

Markera en ljudfil och klicka sedan på Infoga.


 Anteckningar 

 • Om du vill begränsa filstorleken på presentationen kan du länka till ljudfilen istället genom att markera kryssrutan Länka till fil.
 • Om du inte kan välja en ljudfil som du vet kan spelas upp på datorn, klickar du på Alla filer på popup-menyn Aktivera.
Infoga ljud från iTunes eller GarageBand

Klicka på Media under Infoga på fliken Start. Klicka sedan på Ljudbläddrare. Klicka på iTunes eller GarageBand på popup-menyn och klicka sedan på en ljudfil och dra den till bilden.

Fliken Start, gruppen Infoga

 Anteckning   GarageBand visas om du har ljud i GarageBand-mappen.

 Anteckning   När du lägger till ljud på en bild visas ikonen Ljudikon på bild som representerar ljudfilen.

VisaFörhandslyssna på ljud på en bild

 1. Klicka på ljudikonen på bilden som du vill lyssna på.
 2. Klicka på Spela upp under ljudikonen.

Klicka på uppspelning under ljudikonen

VisaAnge uppspelningsalternativ för ljud

 1. Klicka på ikonen för det ljud som du vill ändra och klicka sedan på fliken Formatera ljud.
 2. Gör något av följande:
Om du vill Klicka på
Spela upp ljudet automatiskt när bilden som innehåller ljudet visas under bildspelet

Klicka på Automatiskt under Ljudalternativ på popup-menyn Start.

Fliken Formatera ljud, gruppen Ljudalternativ

Styr när du vill börja spela upp ljudet genom att klicka med musen

Klicka på Vid musklickning under Ljudalternativ på popup-menyn Start.

Fliken Formatera ljud, gruppen Ljudalternativ

Spela upp ljudet när du klickar dig genom flera bilder i presentationen

Klicka på Spela upp på alla bilder under Ljudalternativ på popup-menyn Start.

Fliken Formatera ljud, gruppen Ljudalternativ

Spela upp ett ljudklipp oavbrutet tills du stoppar det

Klicka på Repetera tills filmen eller ljudet stoppas under Ljudalternativ på menyn Uppspelningsalternativ.

Fliken Formatera ljud, gruppen Ljudalternativ

 Anteckning   När du repeterar ett ljud spelas det upp oavbrutet tills du går till nästa bild.

VisaSpela upp en låt på flera bilder

Som standard spelas ljud bara upp på bilden som ljudet är kopplat till. Du kan emellertid ange att du vill att ljud ska spelas upp kontinuerligt på flera bilder.

 1. Klicka på högtalarikonen som representerar ljudfilen.
 2. Klicka på den lila fliken Formatera ljud som visas.
 3. Klicka på Spela upp på alla bilder under Ljudalternativ på popup-menyn Start.

Fliken Formatera ljud, gruppen Ljudalternativ

 Tips   Om presentationen är längre än låten kan du repetera låten. Om du vill göra det går du till Ljudalternativ, klickar på Uppspelningsalternativ och klickar sedan på Repetera tills filmen eller ljudet stoppas.

VisaLägga till flera låtar i en presentation

I PowerPoint kan du spela upp en låt på det antal bilder du anger och sedan spela en ny låt från och med en annan bild.

 1. Infoga den första ljudfilen på den bild där du vill att den första låten ska starta – till exempel bild 1.
 2. Kontrollera att ljudikonen på bilden har markerats och gå sedan till fliken Formatera ljud, välj Ljudalternativ på popup-menyn Start och klicka sedan på Spela upp på alla bilder.

Fliken Formatera ljud, gruppen Ljudalternativ

 1. Med ljudikonen fortfarande markerad klickar du på fliken Animeringar och klickar sedan på knappen Ändra ordning under Animeringsalternativ.

Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

 1. Markera låten i dialogrutan Anpassad animering och öppna sedan panelen Mediealternativ längt ned i dialogrutan Anpassad animering.

Anpassad animering med mediealternativ

 1. I rutan Efter ändrar du antalet från 999 till det antal bilder som du vill att låten ska spelas upp på.

Om du till exempel vill att låten ska börja på bild 1, spelas upp till och med bild 4 och att en ny låt spelas upp på bild 5 anger du 4 i rutan eftersom du vill att musiken ska spelas upp under 4 bilder och sedan stoppa.

 1. Upprepa steg 1 till och med 5 om du vill lägga till andra låtar.

Om du till exempel vill lägga till en ny låt på bild 5 och vill att den ska spelas upp på bilderna 5, 6 och 7 och sedan stoppa anger du alternativet Spela upp på alla bilder, öppnar dialogrutan Anpassad animering och ändrar antalet i rutan Efter under Mediealternativ till 3 eftersom du vill att musiken ska spelas upp under 3 bilder.

VisaDölja ljudikonen under bildspelet

 Anteckning   Använd bara det här alternativet om du anger att ljudet ska spelas upp automatiskt.

 1. Klicka på ikonen för det ljud som du vill ändra och klicka sedan på fliken Formatera ljud.
 2. Klicka på Dölj ikon under bildspel under Ljudalternativ på menyn Uppspelningsalternativ.

Fliken Formatera ljud, gruppen Ljudalternativ

VisaDölja ljudikonen efter att ljudet har spelats upp

 1. Klicka på ikonen för det ljud du vill ändra på bilden.
 2. Klicka på betoningseffekten Spela upp under Betoningseffekter på fliken Animeringar.

Fliken Animeringar, gruppen Betoningseffekter med media markerade

 1. Klicka på Ändra ordning under Animeringsalternativ på fliken Animeringar.

Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

 1. Klicka på ljudeffekten i i listan i rutan Anpassad animering under Animeringsordning.
 2. Klicka på Dölj efter animering i rutan Anpassad animering under Effektalternativ på popup-menyn Efter animering.

Se även

Spela in ljud

Spela in ett bildspel

Jag kan inte höra en ljudfil

 
 
Gäller:
PowerPoint för Mac 2011