Lägga till eller byta ut en bild

Vilket program i använder du?


Word

Gör något av följande:

VisaLägga till en bild från bildbläddraren

Med bildbläddraren kan du söka i befintliga foton på datorn, t.ex. foton du har i iPhoto eller Photo Booth.

 1. På fliken Start klickar du på Bildunder Infoga och sedan på Bildbläddrare.

Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 1. Dra bilden du vill använda till dokumentet.

 Anteckning   När du infogar en bild används standardinställningen I nivå med text. Om du vill kunna flytta bilden till valfri plats i dokumentet markerar du bilden, klickar på Radbryt text på fliken Formatera bildobjekt och väljer ett annat alternativ (till exempel Tätt).

VisaLägga till en bild från andra platser

 1. På fliken Start klickar du på Bildunder Infoga och sedan på Bild från fil.

Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 1. Leta reda på bilden som du vill använda och klicka sedan på Infoga.

 Anteckning   När du infogar en bild används standardinställningen I nivå med text. Om du vill kunna flytta bilden till valfri plats i dokumentet markerar du bilden, klickar på Radbryt text på fliken Formatera bildobjekt och väljer ett annat alternativ (till exempel Tätt).

VisaLägga till ClipArt

 1. Klicka på Visa eller dölj Mediegranskning Knappen Mediebläddare i verktygsfältet Standard.
 2. Klicka på fliken ClipArt   Fliken Clip Art och dra sedan bilden du vill använda till dokumentet.

VisaByta ut en bild

 1. Håll ned CTRL och klicka på bilden och klicka sedan på Ändra bild.
 2. Leta reda på en ny bild och klicka på Infoga.

Se även

Använda eller ändra en formatmall eller effekt för en bild

Använda eller ta bort en konstnärlig effekt i en bild

Ändra ljusstyrka, kontrast eller oskärpa för en bild

Ta bort bakgrunden från en bild

Beskära eller trimma en bild

PowerPoint

Gör något av följande:

VisaLägga till en bild från bildbläddraren

Med bildbläddraren kan du söka i befintliga foton på datorn, t.ex. foton du har i iPhoto eller Photo Booth.

 1. På fliken Start klickar du på Bildunder Infoga och sedan på Bildbläddrare.

Fliken Start, gruppen Infoga

 1. Dra bilden du vill använda till dokumentet.

VisaLägga till en bild från andra platser

 1. På fliken Start klickar du på Bildunder Infoga och sedan på Bild från fil.

Fliken Start, gruppen Infoga

 1. Leta reda på bilden som du vill använda och klicka sedan på Infoga.

VisaLägga till ClipArt

 1. På fliken Start klickar du på Bildunder Infoga och sedan på ClipArt-bläddrare.

Fliken Start, gruppen Infoga

 1. Dra bilden du vill använda till dokumentet.

VisaByta ut en bild

 1. Håll ned CTRL och klicka på bilden och klicka sedan på Ändra bild.
 2. Leta reda på en ny bild och klicka på Infoga.

Se även

Använda eller ändra en formatmall eller effekt för en bild

Använda eller ta bort en konstnärlig effekt i en bild

Ändra ljusstyrka, kontrast eller oskärpa för en bild

Ta bort bakgrunden från en bild

Beskära eller trimma en bild

Excel

Gör något av följande:

VisaLägga till en bild från bildbläddraren

Med bildbläddraren kan du söka i befintliga foton på datorn, t.ex. foton du har i iPhoto eller Photo Booth.

 1. Klicka på Visa eller dölj Mediegranskning Knappen Mediebläddare i verktygsfältet Standard.
 2. Klicka på fliken Foton Fliken Foton och dra sedan bilden som du vill använda till dokumentet.

VisaLägga till en bild från andra platser

 1. Peka på FotoInfoga-menyn och klicka sedan på Bild från fil.
 2. Leta reda på bilden som du vill använda och klicka sedan på Infoga.

VisaLägga till ClipArt

 1. Klicka på Visa eller dölj Mediegranskning Knappen Mediebläddare i verktygsfältet Standard.
 2. Klicka på fliken ClipArt   Fliken Clip Art och dra sedan bilden du vill använda till dokumentet.

VisaByta ut en bild

 1. Håll ned CTRL och klicka på bilden och klicka sedan på Ändra bild.
 2. Leta reda på en ny bild och klicka på Infoga.

Se även

Använda eller ändra en formatmall eller effekt för en bild

Använda eller ta bort en konstnärlig effekt i en bild

Ändra ljusstyrka, kontrast eller oskärpa för en bild

Ta bort bakgrunden från en bild

Beskära eller trimma en bild

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011, PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011