Animera text och objekt

Du kan animera text och objekt (objekt: Ett enskilt element i ett dokument. Ett objekt kan vara en textruta, importerad grafik, en figur, en bild o.s.v.) i presentationen om du vill skapa visuella effekter, till exempel ingångs- eller utgångseffekter, ändra storlek eller färg eller ändra hur de rör sig. Du kan använda alla animeringseffekter fristående eller kombinera flera effekter. Du kan till exempel låta en textrad läggas in från vänster samtidigt som den växer i storlek genom att använda både ingångseffekten Lägg inåt och betoningseffekten Förstora/förminska.

 Anteckning   Övergångar är ett annat sätt att lägga till visuella effekter på när du går från en sida till en annan i ett bildspel. Mer information om hur du lägger till övergångar mellan bilder finns i Lägga till, redigera eller ta bort övergångar.

Gör något av följande:

VisaLägga till animeringseffekter i text eller objekt

 1. Markera texten eller objektet som du vill tillämpa en animeringseffekt (animeringseffekt: En särskild visuell effekt eller ljudeffekt som läggs till för text eller för ett objekt. Du kan till exempel låta textpunkterna flyga in från vänster, ett ord i taget, eller lägga till ljud av applåder för en bild när den visas.) på.
 2. Gör något av följande:
Om du vill animera så att Gör du så här
Text eller objekt kommer in på sidan

På fliken Animeringar klickar du på den animering du vill använda under Ingångseffekter.

Fliken Animeringar, gruppen Ingångseffekter

Om du vill visa fler animeringar pekar du på en animeringseffekt och klickar på Pil för mer nedan.

Text eller objekt betonas i bilden

På fliken Animeringar klickar du på den animering du vill använda under Betoningseffekter.

Fliken Animeringar, gruppen Betoningseffekter

Om du vill visa fler animeringar pekar du på en animeringseffekt och klickar på Pil för mer nedan.

Text eller objekt lämnar bilden

På fliken Animeringar klickar du på den animering du vill använda under Utgångseffekter.

Fliken Animeringar, gruppen Utgångseffekter

Om du vill visa fler animeringar pekar du på en animeringseffekt och klickar på Pil för mer nedan.

Text eller objekt följer en rörelsebana i bilden

På fliken Animeringar klickar du på Banor under Rörelse och klickar sedan på den animering du vill använda.

Fliken Animeringar, gruppen Rörelse

Spela upp, pausa eller stoppa en film eller ljud

 Anteckning   Du måste markera ljud- eller filmobjektet i bilden om du vill visa vilka animeringseffekter som är tillgängliga.

På fliken Animeringar klickar du på Spela upp, Pausa eller Stoppaunder Betoningseffekter.

Fliken Animeringar, gruppen Betoningseffekter med media markerade

 1. Om du vill variera animeringen, till exempel i vilken riktning animeringen rör sig, klickar du på Effektalternativ under Animeringsalternativ och väljer sedan vilken variation du vill använda.

Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

VisaOm Effektalternativ inte är tillgängligt

Kontrollera att animeringsnumret Animeringsnummer är markerat och inte objektet. Knappen Effektalternativ kanske inte är tillgänglig eftersom det inte finns några effektalternativ för animeringseffekten eller den typ av objekt som animeras.

 Tips   

 • Animeringseffekterna visas med ett nummer Animeringsnummer  bredvid objektet i bilden, som anger i vilken ordning objekten spelas upp. Om två animeringseffekter har angetts för att spelas upp samtidigt visas de med en numrerad stapel Animering, numrerad stapel.
 • Du kan ändra andra animeringsalternativ, till exempel hastigheten eller hur animeringen startas. Mer information finns i Ändra ordning och hastighet för en animering och hur den startas
 • Om du vill förhandsgranska alla animeringseffekter i bilden klickar du på Spela upp under Förhandsgranska på fliken Animeringar.

VisaAnvända flera animeringar på ett enda objekt

Du kan använda flera animeringseffekter på ett och samma objekt. Animeringarna kan visas efter varandra eller samtidigt. I stegen nedan beskrivs hur du får ett objekt att läggas in från vänster samtidigt som det växer i storlek.

 1. Markera texten eller objektet som du vill tillämpa en animeringseffekt (animeringseffekt: En särskild visuell effekt eller ljudeffekt som läggs till för text eller för ett objekt. Du kan till exempel låta textpunkterna flyga in från vänster, ett ord i taget, eller lägga till ljud av applåder för en bild när den visas.) på.
 2. På fliken Animeringar klickar du på Lägg inåtunder Ingångseffekter.

Fliken Animeringar, gruppen Ingångseffekter

Om du vill visa fler animeringar pekar du på en animeringseffekt och klickar på Pil för mer nedan.

 1. Markera texten eller objektet igen.
 2. På fliken Animeringar klickar du på Förstora/förminskaunder Betoningseffekter.

Fliken Animeringar, gruppen Betoningseffekter

Om du vill visa fler animeringar pekar du på en animeringseffekt och klickar på Pil för mer nedan.

 1. Markera den animeringseffekt du just lade till i bilden.

 Anteckning   Animeringseffekterna visas med ett nummer Animeringsnummer  bredvid objektet i bilden, som anger i vilken ordning objekten spelas upp.

 1. På fliken Animeringar klickar du på Med föregående på snabbmenyn Starta under Animeringsalternativ.

Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

 Tips   Om du vill förhandsgranska alla animeringseffekter i bilden klickar du på Spela upp under Förhandsgranska på fliken Animeringar.

VisaVisa en lista med animeringar i en bild

Du kan visa en lista med animeringar i bilden om du vill ändra i vilken ordning de spelas upp, ändra avancerade alternativ eller ta bort en animering.

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller de animeringseffekter som du vill visa.

VisaMarkera bilder i navigeringsfönstret

 1. Klicka på NormalVisa-menyn.
 2. Klicka på fliken Bilder Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition.
 1. På fliken Animeringar klickar du på Ändra ordning under Animeringsalternativ.

Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

Se även

Animera text och objekt med rörelsebanor

Ändra ordning och hastighet för en animering och hur den startas

Ändra eller ta bort animeringseffekter

Animera ett ord i en bild

Animera punktlistan i en bild

 
 
Gäller:
PowerPoint för Mac 2011