Vad är ett Microsoft Exchange Server-konto?

Microsoft Outlook för Mac 2011 har stöd för flera kontotyper. De vanligaste kontotyperna för e-postkonton är Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av företag med många användare och gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan många datorer.), POP (POP: En vanlig typ av Internetbaserat e-postkonto är t.ex. Windows Live Hotmail och Yahoo! Mail. Efter att du har lagt till ett POP-konto till Outlook så visas meddelanden från kontot i mapplistan under På den här datorn.) och IMAP (IMAP: En vanlig typ av Internet-baserat e-postkonto, t.ex. Gmail, AOL Mail och många andra. Meddelanden från sådana konton visas i mappar i Outlooks mapplista under kontots namn.). En del funktioner i Outlook för Mac 2011 kräver ett Microsoft Exchange Server-konto. Exchange är en kommunikationsserver för samarbete som används av många företag. En del e-postleverantörer tillhandahåller även Exchange-konton för hemmakonton och personliga konton.

 Anteckning   Om du inte använder ett Exchange-konto kan det hända att en del kommandon och alternativ som nämns i hjälpen till Outlook för Mac inte visas.

Gör så här för att kontrollera vilken typ av konton som har ställts in:

  1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.
  2. I det vänstra fönstret anges kontotypen och därunder visas e-postadressen som är kopplad till kontot.

Ett Exchange-konto visas som Microsoft.

Se även

Lägga till ett Exchange-konto

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011