Synkronisera Outlook med iCal och Apple Mail på din Mac

Du kan synkronisera din kalender och dina uppgifter med iCal och du kan också synkronisera dina uppgifter och anteckningar med Apple Mail. För att synkronisera dessa objekt använder Outlook Synktjänster (Synktjänster: En central databas på datorn som gör det möjligt för program och enheter att dela information som kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar.), en central databas på datorn.

 Anteckning    Från och med OS X Mountain Lion har Apple inte längre aktiv support för Synktjänster. Du kan uppleva problem om du använder Synktjänster för att synkronisera dina Outlook-data – kalendern, kontakter, uppgifter och anteckningar – med lokala program och smartphones, till exempel iPhone, iCal och RIM.

När du har synkroniserat Outlook-informationen med Synktjänster synkroniseras informationen även med iCal och Apple Mail. Om du vill synkronisera din e-post mellan Outlook och ett annat program eller en annan enhet kan du lägga till kontot i både Outlook och det andra programmet. Du behöver inte aktivera Synktjänster i Outlook.

 Anteckning   Outlook stöder för närvarande inte CalDAV eller CardDAV. Det innebär att du inte kan synkronisera din iCloud-kalender eller -kontakter med Outlook för Mac. Outlook stöder dock iCloud Mail. Mer information finns i Kompatibilitet mellan Microsoft Outlook för Mac 2011 och Apple iCloud

  1. Klicka på Synktjänster på fliken Verktyg.

Fliken Verktyg, grupp 3

  1. I den vänstra fönsterrutan markerar du kryssrutan för den första objekttypen (till exempel Kalender eller Kontakter) som du vill synkronisera.

Dialogrutan Synktjänster

  1. Under Markera de konton som du vill synkronisera väljer du det konto eller de konton som du vill synkronisera för den valda objekttypen.

 Anteckning   Kontot På den här datorn innehåller alla Outlook -objekt (objekt: Informationsenheter i Outlook, som e-postmeddelanden, kalenderhändelser, kontakter, uppgifter och anteckningar.) som inte är synkroniserade med ett Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av organisationer med många användare. De gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan flera datorer.).

  1. Lägg till nya objekt i Outlook-mappen-popup-menyn väljer du den plats i Outlook där du vill att nya objekt ska sparas. "Nya" objekt är de som först läggs till i ett annat program eller på en annan enhet och sedan synkroniseras med Outlook.
  2. Upprepa steg 2 till 4 för alla andra objekttyper som du vill synkronisera.

 Anteckning   För varje objekttyp som du vill synkronisera måste du välja de konton och den Outlook-mapp där nya objekt ska läggas till.

  1. Stäng dialogrutan Synktjänster och klicka på OK i bekräftelsemeddelandet.

Beroende på hur stor kalendern är kan det ta en stund att slutföra synkroniseringen. Du kan stänga Outlook, synkroniseringen slutförs ändå. Det tar till exempel längre tid om du har en kalender som sträcker sig över mer än ett år.


 Anteckningar 

  • I Apple Mail visas uppgifter och anteckningar i navigeringsfönstret (det vänstra fönstret) under rubriken PÅMINNELSER.
  • Endast fält som finns i både Outlook och Synktjänster-databasen synkroniseras.

Snabbreferens

Synkronisera Outlook-kalendern med en iPhone, iPad, eller iPod

Grundläggande om synkning – vad du kan och inte kan synka

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011