Skicka ett digitalt signerat eller krypterat meddelande

Om du lägger till en digital signatur i ett e-postmeddelande kan mottagaren vara säker på att du är en "äkta" avsändare och inte en bedragare. Om du krypterar ett meddelande kodas meddelandetexten så att bara de avsedda mottagarna kan läsa meddelandet.

För att kunna använda digitala signaturer och kryptering måste både avsändaren och mottagaren ha ett e-postprogram som stöder S/MIME-standarden. Outlook stöder S/MIME-standarden.

Gör något av följande:

VisaSkicka ett digitalt signerat meddelande

 Viktigt   Innan du börjar måste du lägga till ett certifikat (certifikat: En fil som utfärdas och verifieras av en utomstående certifikatutfärdare, och som används för att digitalt signera eller kryptera meddelanden. Ett certifikat kallas ibland för ett digitalt ID eller digitalt certifikat.) i nyckelringen på datorn. Information om hur du begär ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare finns i Mac-hjälpen.

 1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på det konto som du vill skicka ett digitalt signerat meddelande från, klicka på Avancerat och klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på det certifikat du vill använda på snabbmenyn Certifikat under Digital signing.

 Anteckning   På popup-menyn Certifikat visas endast certifikat som är giltiga för digital signering eller kryptering och som du redan har lagt till i nyckelringen för Mac OS X-användarkontot. Mer information om hur du lägger till certifikat i en nyckelring finns i hjälpen för Mac OS.

 1. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Försäkra dig om att dina digitalt signerade meddelanden kan öppnas av alla mottagare, även om de inte har ett S/MIME (S/MIME: En säkerhetsstandard för digital signering och kryptering som är inbyggd i många e-postprogram, däribland i Outlook. För att kunna använda digital signering och kryptering måste både avsändaren och mottagaren ha ett e-postprogram som stöder S/MIME-standarden.) -e-postprogram och inte kan verifiera certifikatet Markera kryssrutan Skicka digitalt signerade meddelanden som klartext.
Låta mottagarna skicka krypterade meddelanden till dig Kontrollera att du har valt signerings- och krypteringscertifikaten på den här skärmen och markera kryssrutan Ta med mina certifikat i signerade meddelanden.
 1. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Konton.
 2. Klicka på Säkerhet på fliken Alternativ i ett e-postmeddelande och klicka på Signera meddelandet digitalt.

Fliken Alternativ, gruppen 4

 1. Skriv färdigt meddelandet och klicka på Skicka.

VisaSkicka ett krypterat meddelande

 Viktigt   Innan du börjar måste du lägga till ett certifikat (certifikat: En fil som utfärdas och verifieras av en utomstående certifikatutfärdare, och som används för att digitalt signera eller kryptera meddelanden. Ett certifikat kallas ibland för ett digitalt ID eller digitalt certifikat.) i nyckelringen på datorn. Information om hur du begär ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare finns i Mac-hjälpen. Du måste också ha en kopia av varje mottagares certifikat (certifikat: En fil som utfärdas och verifieras av en utomstående certifikatutfärdare, och som används för att digitalt signera eller kryptera meddelanden. Ett certifikat kallas ibland för ett digitalt ID eller digitalt certifikat.) sparat med kontakternas poster i Outlook. Information om hur du lägger till en kontakts certifikat i Outlook finns i Lägga till en avsändares certifikat i adressboken . Eller, om mottagaren finns med i en LDAP (LDAP: En förkortning av Lightweight Directory Access Protocol. LDAP är ett protokoll som ger åtkomst till Internetkataloger.) -katalogtjänst, t.ex. den globala adresslistan (GAL) med Microsoft Exchange Server, så publiceras mottagarens certifikat i katalogtjänsten där du har tillgång till det, jämte annan kontaktinformation.Eller, om mottagaren finns med i en LDAP (LDAP: En förkortning av Lightweight Directory Access Protocol. LDAP är ett protokoll som ger åtkomst till Internetkataloger.) -katalogtjänst, så publiceras mottagarens certifikat i katalogtjänsten där du har tillgång till det, jämte annan kontaktinformation.

 1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på det konto som du vill skicka ett krypterat meddelande från, klicka på Avancerat och klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på det certifikat du vill använda på snabbmenyn Certifikat under Kryptering.

 Anteckning   På popup-menyn Certifikat visas endast certifikat som är giltiga för digital signering eller kryptering och som du redan har lagt till i nyckelringen för Mac OS X-användarkontot. Mer information om hur du lägger till certifikat i en nyckelring finns i hjälpen för Mac OS.

 1. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Konton.
 2. Klicka på Säkerhet på fliken Alternativ i ett e-postmeddelande och klicka sedan på Kryptera meddelandet.

Fliken Alternativ, gruppen 4

 1. Skriv färdigt meddelandet och klicka på Skicka.

 Anteckning   När du skickar ett krypterat meddelande används mottagarens certifikat för att kryptera hans eller hennes kopia av meddelandet. Ditt certifikat används för att kryptera kopian som sparas i mappen Skickat eller Utkast i Outlook på din dator.

Se även

Om digital signering, kryptering och smartkort

Om säkerhet i Outlook

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011