Skapa fler mappar i navigeringsfönstret

I Outlook kan du skapa fler mappar så att du kan ordna dina meddelanden, kontakter, uppgifter och anteckningar som det passar dig. Du kan exempelvis skapa en mapp för personliga e-postmeddelanden som du vill hålla åtskilda från dina arbetsrelaterade meddelanden.

 Viktigt   Om du skapar en ny mapp under en Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av företag med många användare och gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan många datorer.) -mapp så synkroniseras även den nya mappen med Exchange server.

  1. Gå till navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.) och klicka på E-post Knapp för att visa e-post, Kontakter Knapp för att visa kontakter, Uppgifter Knapp för att visa uppgifter eller Anteckningar Knapp för att visa anteckningar.
  2. Markera den mapp i navigeringsfönstret som du vill spara den nya mappen under.
  3. Klicka på Ny mapp på fliken Ordna.

Fliken Ordna, Ny mapp

  1. Skriv ett namn för den nya mappen i navigeringsfönstret.


 Anteckningar 

Se även

Skapa ytterligare kalendrar

Öppna en delad kalender, adressbok eller e-postmapp

Dela en mapp i ett Exchange-konto

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011