Skapa ett möte eller en avtalad tid

I Outlook är ett möte en händelse som inbegriper andra personer och kan omfatta andra resurser, t.ex. konferensrum. Om du vill schemalägga ett möte i Outlook skapar du en mötesinbjudan som du skickar till deltagare du vill bjuda in. Svaren på mötesinbjudan visas i Inkorgen.

Avtalade tider i Outlook är händelser som inte inbegriper andra personer eller bokning av resurser.

Gör något av följande:

VisaSkapa ett möte

 1. Klicka på Kalender Knapp för att visa kalender längst ned i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.).
 2. Klicka på Möte på fliken Start.

Fliken Start i kalendern, gruppen 1

 Tips   Du kan också dubbelklicka på en tidsperiod i dags-, vecko- eller månadsvyn. Datumet och tiden som du väljer anges automatiskt i ett fönster för ny avtalad tid. Om du vill konvertera den avtalade tiden till ett möte klickar du sedan på Bjud in på fliken Avtalad tid.

 1. Om du vill skicka inbjudan från ett annat konto än ditt standardkonto klickar du på ett konto på snabbmenyn Från.
 2. Ange namnet på personer eller resurser som omfattas av mötet i rutan Till.

Om du vill söka efter ytterligare kontakter klickar du på Öppna Sök efter kontakter till höger om rutan Till.

 1. I rutan Plats anger du en beskrivning eller plats.

 Tips   

 1. Ange information om händelsen och gör sedan något av följande:
Om du vill Gör du så här
Visa menyn Tidszon för händelsen

Klicka på Tidszon på fliken Möte.

Fliken Möte, gruppen 5

Lägga till bifogade filer till mötet Klicka på Bifogade filer på menyn Möte och klicka sedan på Lägg till.
Göra mötet till en återkommande händelse

Klicka på Återkommande på fliken Möte och markera sedan ett återkommande intervall.

Fliken Möte, gruppen 5

Se om de inbjudna deltagarna är tillgängliga (endast Exchange-konton)

Klicka på Schemaläggning på fliken Möte.

Fliken Möte, Schemaläggning

Med knappen Schemaläggning visas fönstret Schemaläggningsassistenten nederst i inbjudan. Om ledig-/upptagen-information inte visas i fönstret Schemaläggningsassistenten kontrollerar du att Exchange-kontot är markerat på snabbmenyn Från överst i inbjudan.

 1. När du är klar med inbjudan klickar du på Skicka på fliken Möte.

Gruppen Skicka


 Anteckningar 

 • Som standard är funktionen Begär svar aktiverad för nya möten. Om du har ett Microsoft Exchange-konto räknas svaren från deltagarna när du öppnar mötet från kalendern och visar informationen i Schemaläggningsassistenten.
 • Om du har ett Microsoft Exchange-konto påverkar den status som du markerar för en händelse hur händelsen visas för andra personer när de visar din kalender. Om du inte ändrar statusen visas du som upptagen i Outlook vid tiden för händelsen. Om du vill markera en status, t.ex. Ledig eller Frånvarande, klickar du på snabbmenyn Status på fliken Möte.

VisaSkapa en avtalad tid

 1. Klicka på Kalender Knapp för att visa kalender längst ned i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.).
 2. Klicka på Avtalad tid på fliken Start.

Fliken Start i kalendern, gruppen 1

 Tips   Du kan också skapa en avtalad tid i kalendern genom att dubbelklicka på en tidsperiod i dags-, vecko- eller månadsvyn. Datumet och tiden som du väljer infogas automatiskt i ett nytt händelsefönster.

 1. Ange information om händelsen och gör sedan något av följande:
Om du vill Gör du så här
Visa menyn Tidszon för händelsen

Klicka på Tidszon på fliken Avtalad tid.

Fliken Avtalad tid, gruppen 4

Göra den avtalade tiden återkommande

Klicka på Återkommande på fliken Avtalad tid och markera sedan ett återkommande intervall.

Fliken Avtalad tid, gruppen 4

Ändra den avtalade tiden till ett möte genom att bjuda in andra personer

Klicka på Bjud in på fliken Avtalad tid.

Fliken Avtalad tid, Bjud in

 1. Klicka på Spara och stäng på fliken Avtalad tid.

Fliken Avtalad tid, Spara och stäng

Se även

Uppdatera eller ställa in ett möte

Om tidszoner

Markera en kontakt eller en händelse som privat

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011