Skapa ett meddelande med begränsad behörighet

 Viktigt   Om du vill begränsa behörigheten till innehållet i ett meddelande måste du ha Microsoft Office för Mac Standard 2011.

Med IRM (Information Rights Management) kan dokumentförfattare begränsa enskilda personers eller gruppers behörighet till e-postmeddelanden, dokument, arbetsböcker och presentationer. I Outlook för Mac 2011 kan du begränsa ett meddelande så att det inte kan vidarebefordras. Beroende på hur IRM används på ditt företag kanske du kan ange ytterligare begränsningar och exempelvis välja att inte tillåta mottagare att använda kommandot Svara alla i ett meddelande.

Begränsa behörighet till ett meddelande

  1. På fliken Start klickar du på Nytt och sedan på E-postmeddelande.

Fliken Start, gruppen 1

  1. Klicka på pilen bredvid Behörigheter på fliken Alternativ och klicka sedan på den typ av behörighet som du vill använda.

Fliken Alternativ, gruppen 4


 Anteckningar 

  • Om du ansluter till licensieringsservern för första gången måste du logga in.
  • Om du vill ta bort behörigheter för meddelandet klickar du på pilen bredvid Behörigheter på fliken Alternativ och klickar sedan på Inga begränsningar.

Se även

Om att begränsa åtkomst med IRM (Information Rights Management)

Läsa ett meddelande som har begränsade behörigheter

Filformat som fungerar med IRM

Skicka ett digitalt signerat eller krypterat meddelande

Lägg till autentiseringsuppgifter för att kunna öppna skyddade filer eller meddelanden

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011