Skapa en regel

En regel är en åtgärd som utförs automatiskt på inkommande och utgående meddelanden utifrån de villkor som du anger. Du kan skapa regler för att hålla ordning. Du kan till exempel skapa regler för att automatiskt ordna meddelanden i mappar eller tilldela kategorier åt meddelanden.

Gör något av följande:

VisaSkapa snabbt en regel utifrån meddelandets avsändare eller mottagare

En vanlig typ av regel talar om för Outlook att flytta meddelanden till en mapp utifrån avsändare eller mottagare. Du kan till exempel skapa en regel som flyttar alla meddelanden från "Toni Poe" till en mapp som kallas "Mail från Toni". Det finns en genväg i Outlook för att skapa dessa typer av regler från ett befintligt meddelande.

 Tips   Om du tar emot meddelanden från en kontaktgrupp (kallas även distributionslista) kan du skapa en regel som automatiskt flyttar meddelanden som skickas till gruppen till en mapp.

 1. Klicka på ett meddelande i meddelandelistan med den avsändare eller mottagare som du vill skapa en regel för.
 2. På fliken Start klickar du på Regler och klickar sedan på Flytta meddelanden från (avsändarens namn) eller Flytta meddelanden till (mottagarens namn).

fliken Start, grupp 4

 1. I mappsökrutan börjar du skriva in namnet på den mapp som du vill flytta meddelanden till.
 2. När önskad mapp visas klickar du på mappnamnet, Välj och sedan OK.

 Anteckning   

VisaSkapa en regel utifrån ett befintligt meddelande

När du skapar en regel utifrån ett befintligt meddelande fylls avsändare, mottagare och ämne i automatiskt i regelinstruktionerna.

 1. Klicka på meddelandet i meddelandelistan från vilket du vill skapa en regel.
 2. Klicka på Regler och klicka sedan på Skapa regel på fliken Start.

fliken Start, grupp 4

 1. Under När det kommer ett nytt meddelande redigerar du villkoren så att de passar dina behov.

Ta bort ett av villkoren genom att klicka på knappen Ta bort sökvillkor. Lägg till ytterligare villkor genom att klicka på knappen Lägg till sökvillkor.

 1. Under Gör följande anger du vilka åtgärder som du vill ska vidtas.
 2. Klicka på OK.

 Anteckning   

VisaSkapa en anpassad regel

I stället för att skapa en regel från ett befintligt meddelande skapar du en anpassad regel utifrån dina egna villkor. Det är nödvändigt att skapa en anpassad regel om du har ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare och du vill spara regeln på datorn. (Om du skapar regeln utifrån ett befintligt meddelande sparas regler för ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare på Exchange-servern, inte på datorn.)

 1. Klicka på ReglerVerktyg-menyn.
 2. I vänster fönsterruta i dialogrutan Regler gör du något av följande:
Om du vill Gör följande
Skapa en regel som körs på datorn medan Outlook är öppet Klicka på kontotyp under PÅ DEN HÄR DATORN.
Skapa en regel som körs på Exchange-servern (det här alternativet är endast tillgängligt för konton som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare) Klicka på kontonamn under EXCHANGE-SERVER.

VisaOm du inte känner till vilken typ av konto du har

 1. Klicka på Visa alla i dialogrutan Regler och klicka på Konton under Personliga inställningar.
 2. Klicka på kontot i vänster fönsterruta i dialogrutan Konton. Kontotyp visas under kontobeskrivning. I det här exemplet är kontot ett POP-konto.Kontotypsindikator
 3. Återgå till dialogrutan Regler genom att klicka på Visa alla och sedan under E-post klicka på Regler.

 1. Klicka på Lägg till Lägg till.
 2. Skriv ett namn för regeln i rutan Regelnamn.
 3. Klicka på typen av information som du vill identifiera under När det kommer ett nytt meddelande på popup-menyn längst till vänster.

För de flesta villkor flyttar du från vänster till höger för att använda fler popup-menyer eller textrutor. Exempel: Om du vill identifiera alla meddelanden som skickats från kollegor kan villkoren vara "Från" "Innehåller" "@alpineskihouse.com".

VisaOm du vill ha flera villkor som separeras av "eller"

Gör så här för regler som sparats på Exchange-servern:

 1. I villkorets popup-meny längst till vänster väljer du ett fält som innehåller text, till exempel Från, Mottagare eller Ämne.
 2. Välj Innehåller till höger i den andra popup-menyn.
 3. Klicka på Lägg till sökord och klicka på Lägg till Lägg till i söklistan för varje term som du vill lägga till.

 Anteckning   För regler som sparats på datorn kan du använda popup-menyn ovanför villkoren för att välja Om något kriterium är uppfyllt eller andra alternativ.

 1. Ta bort ett av villkoren genom att klicka på knappen Ta bort sökvillkor. Lägg till ytterligare villkor genom att klicka på knappen Lägg till sökvillkor.
 2. Under Gör följande anger du vilka åtgärder som du vill ska vidtas.
 3. Klicka på OK.


 Anteckningar 

Snabbreferens

Aktivera eller inaktivera frånvaromeddelanden

Redigera en regel

Skapa ytterligare mappar i navigeringsfönstret

Regeln jag skapade fungerar inte

Serverbaserade regler kontra regler På den här datorn

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011