Skapa en kontaktgrupp (kallas även distributionslista)

En kontaktgrupp, kallas även distributionslista, är en grupp med e-postadresser som samlats under ett namn. Ett meddelande som skickas till en kontaktgrupp kommer till alla mottagare som står listade i gruppen. Du kan inkludera kontaktgrupper i meddelanden, mötesförfrågningar och i andra kontaktgrupper.

 Anteckning   Om du har ett Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av företag med många användare och gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan många datorer.) sparas inte kontaktgrupper på Exchange server. Grupper som du skapar sparas på datorn och är endast tillgängliga i Outlook för Mac.

  1. Klicka på Kontakter Knapp för att visa kontakter längst ned i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.).
  2. På fliken Start klickar du på Kontaktgrupp.

Fliken Start i kontakter, gruppen 1

VisaOm Kontaktgrupp inte är tillgängligt

Om du vill skapa en kontaktgrupp måste du ange inställningar för att visa Mappar på den här datorn.

  1. Klicka på InställningarOutlook-menyn.
  2. Klicka på Allmänt under Personliga inställningar Knappen Allmänna alternativ.
  3. Avmarkera kryssrutan Dölj Mappar på den här datorn under Mapplista.
  1. Ange ett namn på kontaktgruppen.
  2. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Lägga till en person från kontakter eller lägga till en person som du nyligen haft e-postkontakt med Klicka på Lägg till Knappen Lägg till i grupp, skriv de första bokstäverna i personens eller gruppens namn och klicka på posten på snabbmenyn.
Lägga till en person som inte finns i kontakter eller som du inte nyligen haft e-postkontakt med Klicka på Lägg till Knappen Lägg till i grupp och skriv personens e-postadress.
Förhindra att meddelandets mottagare ser de andra gruppmedlemmarnas adresser Markera kryssrutan Använd hemlig kopia för att dölja medlemsinformation.
Ta bort en medlem Klicka på medlemmen och sedan på Ta bort Knappen Ta bort.
  1. Klicka på Spara och stäng.

Fliken Grupp, Spara och stäng

Gruppen visas i Outlook-kontakterna och du kan skicka meddelanden till gruppen på samma sätt som du skickar meddelanden till en enskild kontakt.


 Anteckningar 

  • Om du vill ta bort en kontaktgrupp öppnar du gruppen och klickar sedan på Ta bort på fliken Grupp. När du tar bort en grupp tas inte kontakter som du redan har sparat i Outlook eller kontakter i organisationens katalog bort.
  • Du kan visa kontakternas namn i rubriken på ett meddelande eller en mötesförfrågan. I rutan Till klickar du på pilen intill kontaktgruppens namn. När listan har expanderats kan du inte minimera listan igen i det meddelandet.

 Tips   Du kan importera och exportera kontakter från andra program som Outlook för Windows, Apple Mail och Entourage. Mer information finns i Importera information till Outlook

Se även

Lägga till ett konto för en katalogtjänst (LDAP)

Om Mappar på den här datorn

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011