Öppna en delad kalender, adressbok eller e-postmapp

 Viktigt   För att du ska kunna öppna en annan persons adressbok, kalender eller e-postmapp måste både du och den andra personen ha Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av företag med många användare och gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan många datorer.) och kontoägaren måste bevilja dig särskild behörighet.

  1. Peka på ÖppnaArkiv-menyn och klicka sedan på Annan användares mapp.
  2. Klicka på Sök efter användare Knappen Sök efter användare.
  3. Skriv namnet på den person som har beviljat dig åtkomst, klicka på Sök, klicka på personens namn och sedan på OK.

Om du har flera Microsoft Exchange-konton öppnar du popup-menyn Konto och klickar på det konto som du vill använda för att öppna den andra användarens mapp.

  1. Öppna popup-menyn Typ, klicka på Kalender, Adressbok eller Inkorgen och klicka på OK.

Den delade mappen visas i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.) under rubriken Delad.


 Anteckningar 

Se även

Dela en mapp i ett Exchange-konto

Om delning och delegering

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011