Lägga till och hantera ombud

Du kan ge ett ombud åtkomst till din Microsoft Exchange-kalender, -adressbok och -inkorg och du kan ange behörigheter som anger vilka aktiviteter som ombuden kan utföra för din räkning.

Gör något av följande:

VisaLägga till ett ombud

 Viktigt   För att kunna använda delegering måste du och ditt ombud ha Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av företag med många användare och gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan många datorer.).

 1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på det konto som du vill lägga till ett ombud för, klicka på Avancerat och sedan på fliken Ombud.
 3. Klicka på Lägg till Lägg till under Ombud som kan agera å mina vägnar.
 4. Skriv namnet på den person som du vill lägga till som ett ombud och klicka på Sök.
 5. Klicka på ombudets namn och sedan på OK.
 6. Ange behörighetsnivån för ombudet för varje typ av objekt med hjälp av popup-menyn.

Mer information om behörighetsnivåer för ombud finns i Om delning och delegering.

 Anteckning   Innan ett ombud kan komma åt dina objekt måste han eller hon lägga till dig i listan Personer som jag är ombud för i hans eller hennes Microsoft Exchange-konto. Information om hur du blir ombud för någon annan finns i Bli ett ombud eller sluta att vara ett ombud.

VisaHantera ombudsbehörigheter för flera objekttyper

 1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på det konto som du vill ändra behörigheter för, klicka på Avancerat och sedan på fliken Ombud.
 3. Klicka på ombudet under Ombud som kan agera å mina vägnar.
 4. Klicka på knappen Åtgärd Popup-menyn Åtgärd, klicka på Ange behörigheter och gör önskade ändringar.

 Anteckning   Om du ställer in behörighetsnivån på Ingen finns ombudet kvar på listan och gör att du snabbt kan återinföra behörigheter senare. Mer information om behörighetsnivåer finns i Om delning och delegering.

VisaHantera ombudsbehörigheter för en enskild mapp

 1. Klicka på den mapp som du vill ändra i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.).
 2. Klicka på Behörigheter på fliken Ordna.

Fliken Ordna, Behörigheter, Egenskaper

 1. Klicka på namnet på den person som du vill ändra behörigheter för.
 2. Klicka på önskad åtkomstnivå på popup-menyn Behörighetsnivå.

Du kan anpassa behörighetsnivåerna genom att markera kryssrutorna för objekten och klicka på en behörighetsnivå under Redigera objekt och Ta bort objekt.

 Anteckning   Om du ställer in behörighetsnivån på Ingen finns ombudet kvar på listan och gör att du snabbt kan återinföra behörigheter senare. Mer information om behörighetsnivåer finns i Om delning och delegering.

VisaTa bort ett ombud

 1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på det konto som du vill ändra behörigheter för, klicka på Avancerat och sedan på fliken Ombud.
 3. Klicka på ombudet under Ombud som kan agera å mina vägnar.
 4. Klicka på Ta bort Ta bort.

Se även

Om delning och delegering

Bli ett ombud eller sluta att vara ett ombud

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011