Lägga till ett Exchange-konto

Outlook har stöd för konton som hanteras av Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 med Samlad uppdatering 4 (KB952580) och senare versioner.

När du lägger till ett Exchange-konto synkroniserar Outlook dina e-postmeddelanden, kalenderhändelser, kontakter, uppgifter och anteckningar med Exchange-servern.

  1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
  2. Klicka på Lägg till Knapp för att lägga till ett konto i det nedre vänstra hörnet av dialogrutan Konton och klicka sedan på Exchange.
  3. Ange din e-postadress.
  4. Markera lämplig autentiseringsmetod för kontot på snabbmenyn Metod.
Om du vill autentisera med Gör du så här
Användarnamn och lösenord Klicka på Användarnamn och lösenord och ange sedan dina autentiseringsuppgifter.
Kerberos

Klicka på Kerberos och välj sedan ett ID från snabbmenyn Kerberos-ID.

Om du vill skapa ett nytt ID klickar du på Skapa nytt ID.

Klientcertifikat Klicka på Autentisering med klientcertifikat och välj sedan ett certifikat på snabbmenyn.
  1.  Anteckning   Användarnamn och lösenord är den vanligaste metoden för att autentisera Exchange-konton. Om det inte går att lägga till ett konto kontrollerar du med kontoadministratören vilken autentiseringsmetod du bör använda.

  2. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Låta Outlook försöka identifiera Exchange-servern automatiskt Klicka på Lägg till konto.
Ange Exchange-serveradressen manuellt Avmarkera kryssrutan Konfigurera automatiskt, ange serveradressen och klicka sedan på Lägg till konto.
  1. När kontot har lagts till visas kontot i det vänstra fönstret i dialogrutan Konton och Outlook börjar hämta meddelanden och andra objekt. En grön indikator bredvid kontot visar att kontot är anslutet.
  2. Indikator för ansluten

 Tips   

Se även

Grundläggande inställningar för Exchange-konton

Serverinställningar för Exchange-konton

Inställningar för digital signering och kryptering

Jag kan inte ansluta till mitt Exchange-konto

Ange standardkontot

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011