Lägga till ett e-postkonto i Outlook för Mac 2011

Outlook för Mac kan automatiskt konfigurera konton från många populära internetleverantörer (Internetleverantör: En typ av företag som erbjuder olika Internettjänster, t.ex. e-post, chattrum och webbåtkomst. En del Internetleverantörer är multinationella företag och tillhandahåller åtkomst på många platser, medan andra är begränsade till ett särskilt område/land.), samt från e-postleverantörer som Outlook.com (kallades tidigare Hotmail), AOL, Gmail, MobileMe och Yahoo.

Om Outlook inte kan konfigurera ett konto automatiskt kan du konfigurera det manuellt. När du konfigurerar manuellt behöver du ytterligare information om ditt konto, till exempel kontotyp och adresser för e-postservrar. Outlook har stöd för både POP (POP: En vanlig typ av Internet-baserat e-postkonto, till exempel Windows Live Hotmail och Yahoo! Mail. När du lagt till ett POP-konto i Outlook visas meddelanden från kontot i mapplistan under På den här datorn.)- och IMAP (IMAP: En vanlig typ av Internet-baserat e-postkonto, t.ex. Gmail, AOL Mail och många andra. Meddelanden från sådana konton visas i mappar i Outlooks mapplista under kontots namn.)-konton. Mer information om varje kontotyp finns i Grundläggande inställningar för POP-konto och Grundläggande inställningar för IMAP-konto.

Om du har ett Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av organisationer med många användare. De gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan flera datorer.), se Lägga till ett Exchange-konto.

Lägga till ett e-postkonto

  1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

Konton på menyn Verktyg

  1. Klicka på Lägg till längst ner till vänster i dialogrutan KontonKnappen Lägg till ett konto Klicka sedan på E-post.
  2. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka sedan på Lägg till konto.

Visa Om knappen Lägg till konto inte visas

  • Ange information om ditt konto, inklusive följande obligatoriska fält: Användarnamn, Typ, Inkommande serveroch Utgående server. Om e-postleverantören kräver SSL (Secure Sockets Layer) för inkommande eller utgående server markerar du kryssrutan Använd SSL för att ansluta för servern.
  • Använd informationen i tabellen nedan på Outlook.com-konton:
Fält POP IMAP
Inkommande server pop3.live.com imap-mail.outlook. com
Port för den inkommande servern 995 993
Utgående server smtp.live.com smtp-mail.outlook.com
Port för den utgående servern 587 587

När processen med att lägga till kontot är klar visas kontot i den vänstra rutan i dialogrutan Konton och Outlook börjar hämta dina meddelanden.


 Anteckningar 

Se även

Jag kan inte skicka eller ta emot meddelanden med mitt e-postkonto

Ange standardkonto

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011