Lägga till en bild eller bakgrund i ett meddelande

Du kan infoga en bild i ett meddelande så att bilden är en del av meddelandet och inte en bifogad fil. Du kan också lägga till en bild eller en färg som bakgrund i meddelandet.

 Anteckning   Du kan bara lägga till en bild eller formatera bakgrunden i meddelandet i ett HTML-meddelande (HTML-meddelande: En typ av e-postmeddelande som har stöd för formatering, t.ex. olika teckensnitt, teckensnittsstorlekar, fetstil, understrykning och teckenfärger.HTML-meddelanden har normalt sett större filstorlek än meddelanden med oformaterad text.).

Gör något av följande:

VisaInfoga en bild i ett meddelande

  1. Placera markören på den plats i ett meddelande där du vill lägga till en bild.
  2. Klicka på Bild på fliken Meddelande.

Fliken Meddelande, gruppen 4

  1. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Leta reda på bilden med hjälp av Bildbläddrare (Bildbläddrare: Ett verktyg i Office som du kan använda för att bläddra i befintliga fotouppsättningar på datorn, till exempel foton som du har i iPhoto eller Photo Booth.) Klicka på Bildbläddrare, leta reda på bilden och dra sedan bilden till meddelandet.
Leta reda på en bild med hjälp av ett Finder-fönster Klicka på Bild från fil, leta reda på bilden och klicka sedan på Öppna.

 Anteckning   Om du vill ta bort en bild i ett meddelande håller du ned CTRL och klickar på bilden och klickar sedan på Ta bort.

VisaLägga till en bakgrundsbild i ett meddelande

  1. Placera markören i brödtexten i ett meddelande.
  2. Klicka på Bakgrundsbild på fliken Alternativ.

Fliken Alternativ, gruppen 3

  1. Leta reda på bilden och klicka sedan på Öppna.

 Anteckning   Om du vill ta bort en bakgrundsbild klickar du på pilen bredvid Bakgrundsbild på fliken Alternativ och klickar sedan på Ta bort.

VisaLägga till en bakgrundsfärg i ett meddelande

  1. Placera markören i brödtexten i ett meddelande.
  2. Klicka på Bakgrundsfärg på fliken Alternativ.

Fliken Alternativ, gruppen 3

  1. Välj en färg och stäng sedan dialogrutan Färger.

 Anteckning   Om du vill ta bort en bakgrundsfärg klickar du på Bakgrundsfärg på fliken Alternativ och klickar sedan på Färgpaletter Färgpaletter. Klicka på Apple på snabbmenyn Palett och välj sedan Vit.

Se även

Infoga en signatur i ett meddelande

Skapa eller ta bort en hyperlänk i ett meddelande

Bifoga en fil eller en mapp i ett meddelande

Infoga en symbol

Inaktivera HTML-formatering

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011