Lägga till avsändaren av ett meddelande i dina Outlook-kontakter

Du kan skapa en Outlook-kontakt automatiskt för alla som skickar ett meddelande till dig. När du har lagt till en avsändare i dina Outlook-kontakter klassificeras inte framtida meddelanden från den avsändaren som skräppost i Outlook.

  1. Klicka på meddelandet i meddelandelistan.

 Tips   Om meddelandet är del av en konversation visar du konversationen och markerar sedan det aktuella meddelandet.

  1. Peka på Avsändare på menyn Meddelande och klicka sedan på Lägg till i kontakter.

 Anteckning   I Outlook sparas information om avsändaren som är lagrad i den globala Exchange-adresslistan (GAL), till exempel företagsnamn, befattning, avdelning, telefonnummer och e-postadress.

Se även

Hitta en kontakt

Spara eller uppdatera en kontakt från en katalog

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011