Kategorisera ett objekt

Du kan ordna dina meddelanden, händelser, kontakter och andra objekt (objekt: Enheter med information i Outlook, till exempel e-postmeddelanden, kalenderhändelser, kontakter, uppgifter och anteckningar.) genom att koppla dem till kategorier. Eftersom varje kategori har en unik färg kan du snabbt se vilka objekt som hör till vilken kategori när du visar uppgiftslistan. Du kan koppla ett objekt till en standardkategori, t.ex. Familj eller Resor, eller till en kategori som du skapar.

Om ett objekt är kopplat till flera kategorier anses den senaste kategorin som tilldelades vara huvudkategorin. Huvudkategorin avgör teckensnittsfärgen för objektet i objektlistan. När du sorterar objekt efter kategori grupperas objekten dessutom efter motsvarande huvudkategori.

  1. Markera ett objekt i objektlista (objektlista: I huvudfönstret i Outlook är detta listan över meddelanden, kontakter, uppgifter eller andra objekt. Som standard visas objektlistan lodrätt mellan navigeringsfönstret och läsfönstret.) n.

Om du vill markera flera element håller du ned KOMMANDO  och klickar på elementen.

  1. På fliken Start klickar du på Kategorisera och sedan på en kategori.

Fliken Start, gruppen 5

När du vill skapa en ny kategori klickar du på Kategorisera på fliken Start, klickar på Lägg till ny och anger sedan ett kategorinamn.


 Anteckningar 

Se även

Skapa eller redigera en kategori

Visa alla objekt i en kategori

Filtrera objekt efter kategori

Om att ordna objekt i Outlook

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011