Jag kan inte ansluta till mitt Exchange-konto

Orsak: Din organisation använder Exchange Server 2003 eller en tidigare version.

Lösning:    Kontrollera med kontoadministratören vilken version av Exchange Server som hanterar ditt konto.

Outlook för Mac har stöd för konton som hanteras av Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 med Samlad uppdatering 4 (KB952580) och senare versioner.

Orsak: Konto-ID:t, autentiseringsuppgifterna eller Exchange-serverns namn är fel.

Lösning:    Kontrollera kontoinställningarna.

  1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
  2. Markera kontot i den vänstra rutan i dialogrutan Konton.
  3. Kontrollera att kontoinställningarna stämmer.

 Tips   Kontrollera att du använder rätt autentiseringsuppgifter genom att försöka ansluta till kontot från ett annat Exchange-program, till exempel Outlook Web App.

Orsak: Outlook är offline.

Lösning:    Kontrollera att Outlook är anslutet till Internet.

  • Kontrollera att Arbeta offline inte är markerat på Outlook-menyn.

Orsak: Nätverksanslutningen är inte tillgänglig.

Lösning:    Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket.

Anvisningar om hur du kontrollerar nätverksanslutningarnas status finns i hjälpen för Mac OS. Du kan också kontakta Exchange-serveradministratören eller nätverksadministratören eller fråga en kollega som använder liknande inställningar om han eller hon kan ansluta till nätverket. Om du ansluter till Exchange-kontot via webben kan du använda en webbläsare för att se om du kommer åt webbplatser på Internet.

Orsak: Servern som kör Microsoft Exchange Server är inte tillgänglig.

Lösning:    Kontrollera anslutningen till Microsoft Exchange-servern.

  1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
  2. Titta på Exchange-kontot i den vänstra rutan. Om det är något problem med anslutningen är indikatorikonen orange.

Indikator för frånkopplad

Om du har lyckats ansluta till kontot förut provar du att ansluta till det från ett annat Exchange-program, t.ex. Outlook Web App. Du kan också kontrollera statusen för Exchange-servern genom att kontakta Exchange-serveradministratören.

Orsak: Du måste logga in på Exchange-kontot via en krypterad kanal.

Lösning:    Kontakta Exchange-administratören för att ta reda på om kontot kräver en krypterad kanal. Om det gör det kontrollerar du inställningen för kanalen.

  1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
  2. Markera kontot i den vänstra rutan i dialogrutan Konton.
  3. Klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Server.
  4. Markera kryssrutan Använd SSL för att ansluta under Microsoft Exchange och Katalogtjänst.

Orsak: Anslutningen till Exchange-servern måste upprättas via en proxyserver för e-post.

Lösning:    Kontakta Microsoft Exchange-kontoadministratören.

Fråga Microsoft Exchange-kontoadministratören vilken proxyserver (proxyserver: En dator eller ett program som fungerar som en mellanhand mellan din dator och en server på Internet. Av säkerhetsskäl kan det i ett företagsnätverk krävas att du går via en proxyserver för att komma åt vissa webbplatser eller e-posttjänster.) som ska användas för att ansluta till Microsoft Exchange-servern. Information om hur du konfigurerar en anslutning till en proxyserver finns i hjälpen för Mac OS.

Se även

Jag får inte e-post eller andra objekt till mitt Exchange-konto.

Grundläggande inställningar för Exchange-konton

Serverinställningar för Exchange-konton

Lägga till ett Exchange-konto

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011