Infoga en signatur i ett meddelande

När du har skapat en signatur kan du lägga till den manuellt i ett meddelande. Signaturer kan också läggas till automatiskt i alla meddelanden som du skickar. Mer information om hur du skapar en signatur finns i Skapa en signatur.

Gör något av följande:

VisaLägga till en signatur i ett meddelande

 1. Öppna ett nytt meddelande och klicka i textområdet för meddelandet.
 2. Klicka på Signaturer på fliken Meddelande och välj en signatur i listan.

Fliken Meddelande, gruppen 4

VisaLägga till en signatur automatiskt i alla meddelanden

Du kan ange en standardsignatur för vart och ett av dina e-postkonton.

 1. Klicka på InställningarOutlook-menyn.
 2. Klicka på Signaturer under E-post Knappen Inställningar för Signaturer.
 3. Klicka på Standardsignaturer.
 4. Välj det konto som du vill ange en standardsignatur för under Konto.
 5. Klicka på popup-menyn i den markerade raden under Standardsignatur och klicka sedan på ett signaturnamn.

 Tips   Om du har flera konton måste du ange standardsignaturen separat för varje konto.

VisaLägga till signaturer slumpmässigt i meddelanden

Om du har skapat flera signaturer kan du ange att Outlook ska välja en slumpmässigt för varje meddelande.

 1. Klicka på InställningarOutlook-menyn.
 2. Klicka på Signaturer under E-post Knappen Inställningar för Signaturer.
 3. Markera kryssrutan under Slumpmässig för varje signatur som ska ingå i samlingen med slumpmässiga signaturer.
 4. Klicka på Standardsignaturer.
 5. Välj det konto som du vill ange en standardsignatur för under Konto.
 6. Klicka på popup-menyn i den markerade raden under Standardsignatur och klicka sedan på Slumpvis.

 Anteckning   Om du har flera konton måste du ange standardsignaturen separat för varje konto.

Se även

Skapa en signatur

Ändra eller uppdatera din signatur

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011