Importera, exportera eller ta bort ett certifikat för en kontakt

Om du har en persons certifikat i Outlook kan du skicka ett krypterat meddelande till den personen.

Gör något av följande:

VisaImportera ett certifikat

  1. Klicka på Kontakter Knapp för att visa kontakter längst ned i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.).
  2. Öppna den aktuella kontakten och klicka sedan på fliken Certifikat.
  3. Klicka på Lägg till, leta reda på certifikatet och klicka sedan på Öppna.

 Anteckning   Om du vill ange ett standardcertifikat för en kontakt markerar du certifikatet, klickar på Popup-menyn Åtgärd och klickar sedan på Ange som standard.

VisaExportera ett certifikat

Du kan exportera certifikat i tre format: DER-kodad X.509, PEM (Base-64-kodad X.509) och PKCS #7. DER-kodad X.509 är det vanligaste formatet, men du kanske vill fråga mottagaren vilket format som han eller hon föredrar.

  1. Klicka på Kontakter Knapp för att visa kontakter längst ned i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.).
  2. Öppna den aktuella kontakten och klicka sedan på fliken Certifikat.
  3. Markera certifikatet, klicka på Popup-menyn Åtgärd och klicka sedan på Exportera.

Om du vill ange format för certifikatet väljer du ett alternativ på Format-menyn.

VisaTa bort ett certifikat

Se även

Lägga till en avsändares certifikat i adressboken

Skicka ett digitalt signerat eller krypterat meddelande

Om digital signering, kryptering och smartkort

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011