Hitta poster i Outlook genom att utföra en enkel sökning

Du kan göra en snabbsökning i den aktuella mappen från sökrutan i verktygsfältet i Outlook. Du kan också hitta text i ett visst objekt.

Gör något av följande:

VisaUtföra en enkel sökning i Outlook

Du kan använda sökrutan i verktygsfältet om du vill söka i den aktuella mappen eller vyn.

  1. Gå till den mapp eller vy som du vill söka i.
  2. I det övre högra hörnet av Outlook-fönstret anger du sökordet eller sökorden i sökrutan Sökruta i Outlook.

Sökresultaten visas under fliken Sök i Outlook.

  1. När du har tittat färdigt på sökresultaten klickar du på Stäng på fliken Sök.

Fliken Sök, Stäng

 Anteckning   

VisaSöka i ett objekt

  1. Öppna objektet.
  2. Öppna Redigera-menyn, peka på Sök och klicka på Sök.
  3. Skriv sökordet eller -orden i rutan Sök.

Den första förekomsten av sökfrasen i objektet markeras i Outlook.

Du visar nästa eller föregående förekomst av sökfrasen med hjälp av framåt- och bakåtpilarna Framåt- och bakåtpilar.

 Anteckning   Tangentbordsgenvägen för att söka i ett objekt är KOMMANDO + F .

Se även

Hitta ett e-postmeddelande

Hitta ett möte

Hitta en kontakt

Hitta en uppgift

Hitta en anteckning

Spara en sökning genom att använda en smart mapp

Filtrera meddelanden eller uppgifter

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011