Grundläggande om synkning – vad du kan och inte kan synka

Du kan synkronisera dina Outlook-data med mobila enheter och med andra program. Outlook synkroniseras även regelbundet med konton och e-postkonton för Microsoft Exchange (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av organisationer med många användare. De gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan flera datorer.). I beskrivningarna nedan får du veta mer om hur information synkroniseras i Outlook.

Tjänst E-post Kontakter Kalender Uppgifter Anteckningar
Exchange Ja Ja Ja Ja Ja

Synktjänster

Synkronisera med lokala program och smartphones som iPhone, iCal och RIM

Synktjänster omfattar inte synkronisering av e-post

 Anteckning    Från och med OS X Mountain Lion har Apple inte längre aktiv support för Synktjänster. Du kan uppleva problem om du använder Synktjänster för att synkronisera dina Outlook-data – kalender, kontakter, uppgifter och anteckningar – med lokala program och smartphones, till exempel iPhone, iCal och RIM.

Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja

MobileMe

Mobile Me som använder CalDav-tjänsten.

Ja Ja Nej Nej Ja

Hotmail/Live

POP-e-postkonto

Ja Nej Nej Nej Nej

Google

IMAP-e-postkonto

Ja Nej Nej Nej Nej

Yahoo

POP-e-postkonto

Ja Nej Nej Nej Nej

VisaMicrosoft Exchange-konton

När du använder ett Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av organisationer med många användare. De gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan flera datorer.) i Outlook synkroniseras dina e-postmeddelanden, kontakter, kalenderhändelser och alla andra Microsoft Exchange-mappar automatiskt. Din information är alltid uppdaterad i Outlook och på servern som kör Microsoft Exchange Server. I följande tabell listas de Outlook-objekt som synkroniseras och inte synkroniseras med Exchange-servern.

Outlook-objekt Exchange Server
Meddelanden Alla Exchange-mappar, inklusive undermappar, kan nås med hjälp av Outlook, och Outlook synkroniseras kontinuerligt med Exchange-servern automatiskt. Outlook utför en sökning efter nya meddelanden en gång per minut.
Regler

Om du har ett Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av organisationer med många användare. De gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan flera datorer.) som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare kan du använda Outlook för Mac för att skapa och redigera regler som är sparade på Exchange-servern. Du kan inte visa eller redigera regler som är angivna att köras endast i Outlook för Windows.

Med ett Microsoft Exchange-konto (Microsoft Exchange-konto: Ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-konton används av organisationer med många användare. De gör det möjligt att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter mellan flera datorer.) som hanteras av Microsoft Exchange Server 2007 kan du inte använda Outlook för Mac för att redigera eller skapa regler som är sparade på Exchange-servern (till exempel regler som du skapat i Outlook för Windows). Regler som du skapar i Outlook för Mac sparas på datorn och körs endast för meddelanden när de synkroniseras med Outlook för Mac. Mer information finns i Serverbaserade regler och På den här datorn-regler.

Kontakter

Alla kontakter och kontaktmappar för Exchange-konton i Outlook synkroniseras kontinuerligt med Exchange-servern automatiskt.

Kontaktgrupper som skapats i Outlook synkroniseras inte med Exchange-servern.

Kalenderhändelser Alla Exchange-kontokalendrar och deras händelser i Outlook synkroniseras kontinuerligt med Exchange-servern automatiskt.
Anteckningar Anteckningar och anteckningsmappar synkroniseras med Exchange-servern.
Uppgifter Uppgifter och uppgiftsmappar synkroniseras med Exchange-servern.
Flaggor för uppföljning Meddelanden och kontakter som har flaggats för uppföljning synkroniseras med Exchange-servern, tillsammans med förfallodatum, startdatum, påminnelsedatum och slutförandedatum.
Kategorier Kategoriinformation som du använder för objekt i Outlook synkroniseras med Exchange-servern. Färger som är kopplade till kategorier kan variera mellan Outlook för Mac och Outlook för Windows.

Informationen är också tillgänglig för alla andra program som du använder för att ansluta till Exchange-servern, till exempel Outlook för Windows. Om du använder både Outlook för Mac och Outlook för Windows för att komma åt samma Microsoft Exchange-konto bör du vara medveten om vissa skillnader i hur de två programmen visar information:

Typ av information: Skillnader mellan Outlook för Mac och Outlook för Windows
Kontakters e-postadresser I Outlook för Mac kan du lagra upp till 13 e-postadresser i en enda kontakt. I Outlook för Windows kan du lagra upp till tre e-postadresser. När kontakter synkroniseras så synkroniserar Outlook för Mac standardadressen för e-post med e-postfältet i Outlook för Windows. De två efterföljande adresserna som listas i Outlook för Mac-kontakten synkroniseras med fälten E-post 2 och E-post 3 i Outlook för Windows.
Kontakters postadresser

Vissa fält, till exempel Mellannamn, finns i Outlook för Mac men inte i Outlook för Windows. Det innebär att om du anger information i fältet Mellannamn kommer du inte kunna se den informationen i Outlook för Windows. På samma sätt så finns fält för kontakter som inte finns i Outlook för Mac i Outlook för Windows.

Du kan komma runt det här problemet genom att ange information på fliken Anteckningar i Outlook för Mac, så visas den informationen i rutan Anteckningar i Outlook för Windows.

VisaMobila enheter och andra program (Synktjänster)

Synktjänster är en central databas på Macintosh-datorn som håller koll på program och enheter som delar information. Du kan använda Synktjänster för att synkronisera din kalender, dina kontakter, dina uppgifter och dina anteckningar i Outlook med andra program, till exempel Apple-adressboken, iCal och Apple Mail.

När du har aktiverat Synktjänster för dina Outlook-data kan du använda iTunes för att synkronisera dessa data med en iPhone, iPad eller iPod. Du kan även använda iSync, ett program som ingår i Mac OS X, för att synkronisera data med en iSync-kompatibel mobiltelefon eller PDA-enhet.

Med ett MobileMe-konto kan du använda Synktjänster för att dela din e-post och dina kontakter i Outlook med andra personer eller med Outlook för Mac på en annan dator.

 Anteckning   Från och med den 5 maj 2011 synkroniseras inte längre MobileMe med Synktjänster. Det innebär att Outlook för Mac 2011 Service Pack 1-kalendrar som synkroniseras med Synktjänster på Mac-datorn inte kommer att synkroniseras med MobileMe-kalendrar. Mer information om MobileMe finns i Synka Outlook-kontakter och anteckningar med MobileMe.

VisaIMAP-e-postkonton

Om du vill synkronisera din IMAP (IMAP: En vanlig typ av Internet-baserat e-postkonto, t.ex. Gmail, AOL Mail och många andra. Meddelanden från sådana konton visas i mappar i Outlooks mapplista under kontots namn.)-e-post måste du först lägga till kontot i Outlook. Mer information om hur du lägger till ett konto finns i Lägga till ett e-postkonto.

Därefter finns det två synkroniserings (synkronisering: När Outlook jämför sin egen information med motsvarande information på en annan plats, till exempel i ett annat program, på en mobil enhet eller på en server och sedan uppdaterar båda platserna med den senaste informationen.)alternativ: att använda IMAP IDLE (kallas även för "Live Sync") och att skapa scheman för prenumerationsmappar. Du kan använda IMAP IDLE för att behålla anslutningen till IMAP-servern och tillämpa ändringar som du gör i lästa, olästa och flaggade meddelanden på servern. Men du kan bara behålla anslutningen till en mapp i taget. Du kan även skapa scheman som synkroniserar prenumerationsmapparna i Outlook med IMAP-e-postservern.

Du kan använda IMAP IDLE och scheman för att utföra följande åtgärder:

Användningsområde Om du vill
IMAP IDLE Behålla anslutningen till IMAP-servern för en mapp.
IMAP IDLE Tillämpa ändringar i lästa, olästa och flaggade meddelanden på IMAP-servern.
Scheman Ta emot nya e-postmeddelanden eller nyheter från servern vid en tidpunkt som du anger.
Scheman Skicka alla meddelanden vid en tidpunkt som du anger.
Scheman Ta bort e-postmeddelanden i mappen Borttaget eller en annan mapp vid en angiven tidpunkt när meddelandena är äldre än ett angivet antal dagar.
Scheman Ta bort skräppost vid en tidpunkt som du anger.

Mer information om IMAP IDLE finns i Serverinställningar för IMAP-konton.

VisaPOP-e-postkonton

Om du vill synkronisera din POP (POP: En vanlig typ av Internet-baserat e-postkonto, till exempel Windows Live Hotmail och Yahoo! Mail. När du lagt till ett POP-konto i Outlook visas meddelanden från kontot i mapplistan under På den här datorn.)-e-post måste du först lägga till kontot i Outlook. Mer information om hur du lägger till ett konto finns i Lägga till ett e-postkonto.

Sedan kan du använda scheman där du anger när du vill att Outlook ska synkronisera med POP-e-postservern genom att skicka eller ta emot e-postmeddelanden.

Du kan även ange serveralternativ för POP-kontot och lämna en kopia av varje meddelande på servern, ta bort meddelanden efter ett angivet antal dagar eller ta bort meddelanden när du har tagit bort dem i Outlook.

Du kan använda scheman eller serveralternativ för att utföra följande åtgärder:

Användningsområde Om du vill
Scheman Ta emot nya e-postmeddelanden vid en tidpunkt som du anger.
Scheman Skicka alla meddelanden vid en tidpunkt som du anger.
Serveralternativ Lämna en kopia av varje meddelande på servern.
Serveralternativ Ta bort meddelanden från servern när de har tagits bort i Outlook.
Scheman Ta bort e-postmeddelanden som är äldre än ett angivet antal dagar.

Mer information om POP-serverinställningar finns i Serverinställningar för POP-konton. Mer information om scheman finns i Skapa, ändra eller ta bort ett schema.

Snabbreferens

Synkronisera Outlook-kalendern med en iPhone, iPad eller iPod

Synkronisera Outlook med iCal och Apple Mail på Mac-datorn

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011