Anpassa skräppostskydd

Du kan justera skräppostfiltret så att fler eller färre meddelanden klassificeras som skräppost.

  1. Klicka på SkräppostskyddVerktyg-menyn.
  2. Välj önskad nivå för skräppostskydd.

 Viktigt   Såvida du inte använder skyddsnivån Inget för skräppost kan det hända att felfria meddelanden klassificeras som skräppost och skickas till mappen Skräppost. Kontrollera skräppostmappen regelbundet för att försäkra dig om att den inte innehåller meddelanden som skickats till mappen av misstag.

  1. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här

Tillåt alla meddelanden från en viss domän (domän: I en e-postadress är domänen den del av adressen som kommer efter @-symbolen. I adressen example@alpineskihouse.com är domänen exempelvis alpineskihouse.com.En domän kallas också för en sfär. Om du måste logga in på ett Outlook-konto med hjälp av en sfär anger du namnet med versaler, t.ex. ALPINESKIHOUSE.COM.).

Om du till exempel lägger till "alpineskihouse.com" i listan med säkra domäner klassificeras aldrig meddelanden från personer med en e-postadress som innehåller "@alpineskihouse.com" som skräppost.

Klicka på fliken Säkra domäner och skriv domännamnet.

Spärra alla meddelanden från en viss e-postadress eller domän.

Om du till exempel lägger till "alpineskihouse.com" i listan med spärrade avsändare klassificeras meddelanden från personer med en e-postadress som innehåller "@alpineskihouse.com" alltid som skräppost.

Klicka på fliken Spärrade avsändare och skriv e-postadressen eller domännamnet.

 Tips   

  • Lägg till viktiga avsändare i Outlook-kontakterna.  Om en kontakt sparats i Outlook klassificeras inte meddelanden från den kontakten som skräppost i Outlook.
  • Använd distributionslistehanteraren för att hantera meddelanden från en distributionslista. Meddelanden som hanteras av en regel för distributionslistor klassificeras inte som skräppost.

Se även

Ordna meddelanden i distributionslistor

Om skräppostskydd

Klassificera ett meddelande som "skräppost" eller "inte skräppost"

Fel mängd e-post skickas till skräppostmappen

Spärra eller tillåta en avsändare

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011