Anpassa Outlook-fönstret

Du spenderar mycket tid i Outlook. Därför är det viktigt att allt fungerar och ser ut som det passar dig. Om du exempelvis vill skapa mer plats för dina e-post- och kalenderobjekt, kan du dölja vissa element. I varje vy kan du dessutom flytta, lägga till, ta bort eller ändra storlek på kolumner så att informationen visas som du vill.

Den här bilden illustrerar huvudelementen i Outlook-fönstret.

Outlook-fönstret

Bildtext 1  Verktygsfält

Bildtext 2 Menyfliksområde

Bildtext 3  Navigeringsfönster

Bildtext 4  Vyväxlare

Bildtext 5 Objektlista

Bildtext 6  Läsfönster

VisaAnpassa verktygsfältet och menyfliksområdet

Anpassa verktygsfältet

Verktygsfältet kan anpassas så att ikoner och text, bara ikoner eller bara text visas.

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältVisa-menyn.
 2. Klicka på önskat alternativ på popup-menyn Visa.

 Anteckning   Klicka på Dölj verktygsfältVisa-menyn om du vill dölja verktygsfältet.

Minimera eller utöka menyfliksområdet

Du kan minimera menyfliksområdet så att bara flikar visas.

 • Klicka på Dölja menyfliksknappen till höger i menyfliksområdet.

 Tips   Du kan också minimera menyfliksområdet genom att klicka på den aktiva fliken.

VisaAnpassa navigeringsfönstret och vyväxlaren

Dölja navigeringsfönstret

 • Klicka på NavigeringsfönsterVisa-menyn.

 Tips   Om du döljer navigeringsfönstret döljs även vyväxlaren. Om du vill byta vy när vyväxlaren är dold pekar du på Gå tillVisa-menyn och klickar på en vy.

Minimera vyväxlaren

Du kan minimera vyväxlaren om du vill skapa mer plats för navigeringsfönstret.

 • Placera muspekaren på överkanten i vyväxlaren och dra kanten nedåt.

Inaktivera den sammanställda inkorgen

Som standard grupperas liknande mappar, t.ex. inkorgar, från alla dina e-post- och Microsoft Exchange-konton i Outlook mapplistan (mapplistan: Listan över dina e-postmappar som visas i navigeringsfönstret, som är fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. Mapplistan visas bara i vyn E-post.). Den här funktionen gör det ofta lättare att läsa alla meddelanden samtidigt, så att du inte behöver hoppa mellan olika e-postmappar. Om du vill kan du inaktivera den här funktionen så att varje konto och alla kontomappar är åtskilda i mapplistan.

 1. Klicka på InställningarOutlook-menyn.
 2. Klicka på Allmänt under Personliga inställningar Knappen Allmänna alternativ.
 3. Avmarkera kryssrutan Gruppera liknande mappar (som t.ex. inkorgar) från olika konton under Mapplista.

VisaAnpassa objektlistan

I huvudfönstret i Outlook är objektlistan listan med meddelanden, kontakter, uppgifter eller anteckningar. Som standard visas objektlistan lodrätt mellan navigeringsfönstret och läsfönstret.

 Anteckning   Objektlistan är inte tillgänglig i kalendervyn.

Ändra textstorlek för objektlistan

 1. Klicka på InställningarOutlook-menyn.
 2. Klicka på Teckensnitt Knappen Inställningar för Teckensnitt under Personliga inställningar.
 3. Klicka på ett alternativ på popup-menyn Teckenstorlek under Objektlistor.

Ändra sorteringsordning i objektlistan

 • Klicka på Ordna efter på fliken Ordna och klicka på ett alternativ.

Fliken Ordna, gruppen 2

Välja kolumner för objektlistan

Om läsfönstret är dolt eller placerat nedanför objektlistan kan du välja vilka kolumner som ska visas för objektlistan. Vilka kolumner som är tillgängliga varierar beroende på typen av objekt i listan.

 1. Klicka på Läsfönster på fliken Ordna och kontrollera att Nedanför eller Dolt är markerat.

Fliken Ordna, gruppen 2

 1. Öppna Visa-menyn, peka på Kolumner och klicka på ett kolumnnamn. Kolumner i den aktuella vyn visas med en kryssmarkering.

 Tips   

 • Du kan klicka på en kolumnrubrik i objektlistan om du vill sortera efter den kolumnen.
 • Om du vill ändra ordning på kolumnerna klickar du på en kolumnrubrik och drar den till önskad plats.
 • Om du vill ändra storlek på en kolumn placerar du muspekaren över kolumnrubrikens högra kant tills pekaren ändrar form och drar sedan kantlinjen.

VisaAnpassa läsfönstret

I läsfönstret, eller förhandsgranskningsfönstret som det också kallas, kan du läsa objekt (objekt: Enheter med information i Outlook, till exempel e-postmeddelanden, kalenderhändelser, kontakter, uppgifter och anteckningar.) utan att öppna dem. Du kan anpassa läsfönstret efter behov och önskemål.

Ändra plats på eller dölja läsfönstret

Du kan placera läsfönstret till höger om Outlook-fönstret, nedanför objektlistan eller dölja det.

 • Klicka på Läsfönster på fliken Ordna och klicka på ett alternativ.

Fliken Ordna, gruppen 2


 Anteckningar 

 • Om du vill ändra storlek på läsfönstret placerar du muspekaren på kantlinjen mellan läsfönstret och objektlistan och drar sedan kantlinjen.
 • Läsfönstret är inte tillgängligt i kalendervyn.

Ändra storlek på text för meddelanden i läsfönstret.

 1. Klicka på E-post Knapp för att visa e-post längst ned i navigeringsfönstret (navigeringsfönstret: Fönstret till vänster i huvudfönstret i Outlook. I e-postvyn visas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och anteckningsvyerna kan du visa och dölja objekt i kategorilistan från navigeringsfönstret.).
 2. Klicka på ett meddelande, öppna Format-menyn, klicka på Öka teckenstorlek eller Minska teckenstorlek.

Se även

Om att ordna objekt i Outlook

Välja standardteckensnitt för utgående meddelanden

Ändra kalendervyn

Filtrera meddelanden eller uppgifter

Ordna och gruppera objekt

 
 
Gäller:
Outlook för Mac 2011