Stänga en anslutning

Du kan stänga en fjärrsession antingen genom att koppla från eller genom att logga från din Windows-baserade dator. Om du kopplar från avslutar du anslutningen, men lämnar de Windows-baserade programmen eller filerna som du har använt öppna så att du kan återgå till dem senare. Om du loggar ut avslutar du sessionen. Alla program som körs inom sessionen stängs och ändringar som du har gjort i öppna filer sparas inte.

VisaStänga en anslutning till en dator som kör Windows 7

Om du vill koppla från men låta programmen fortsätta köras på datorn som kör Windows använder du Koppla från. Om du vill stänga alla program och logga ut ur Windows använder du Logga ut.

Logga ut

  • Klicka på StartKnappen Start i Windows Vista och klicka sedan på Logga ut.

Koppla från

  • Klicka på StartKnappen Start i Windows Vista, klicka på pilen bredvidd Logga ut och klicka sedan på Koppla från.

VisaAvsluta en anslutning på en dator som kör Windows Vista

Om du vill koppla från men låta programmen fortsätta köras på datorn som kör Windows använder du Koppla från. Om du vill stänga alla program och logga ut ur Windows använder du Logga ut.

Koppla från

  • Klicka på StartKnappen Start i Windows Vista och klicka sedan på Koppla från Knappen Koppla från.

Logga ut

  • Klicka på StartKnappen Start i Windows Vista, klicka på pilen bredvid låset Pil bredvid knappen Lås och klicka sedan på Logga ut.

VisaAvsluta en anslutning på en dator som kör Windows XP

Om du vill koppla från men låta programmen fortsätta köras på datorn som kör Windows använder du Koppla från. Om du vill stänga alla program och logga ut ur Windows använder du Logga ut.

Koppla från

  • Klicka på Start, klicka på Koppla från  Knappen Koppla från i Windows XP och klicka sedan på Koppla från.

Logga ut

  • Klicka på Start, klicka på Logga ut och klicka sedan på Logga ut igen.

VisaAvsluta en anslutning på en dator som kör Windows Server 2003

Om du vill koppla från men låta programmen fortsätta köras på datorn som kör Windows använder du Koppla från. Om du vill stänga alla program och logga ut ur Windows använder du Logga ut.

Koppla från

  • Klicka på Knappen Koppla från i sessionsfönstret i fjärrsessionsfönstret och klicka sedan på Koppla från.

Logga ut

  • Klicka på Start, klicka på Logga ut och klicka sedan på Logga ut igen.

Se även

Skapa och ändra anslutningsfiler

Kortkommandon

 
 
Gäller:
Anslutning till fjärrskrivbord för Mac 2