Jag kan inte ansluta till en Windows-baserad dator

Orsak: Den Windows-baserade datorn har inte konfigurerats för att tillåta fjärranslutningar.

Lösning:    Aktivera fjärrskrivbordsinställningen på den dator som du vill ansluta till.

Aktivera fjärrskrivbordsinställningen i Windows 7

 Viktigt   Du måste vara administratör på den Windows-baserade datorn för att kunna ändra inställningarna för fjärrskrivbord.

 1. Klicka på Start Knappen Start i Windows Vista och sedan på Kontrollpanelen på en dator som kör Windows.
 2. Klicka på System och säkerhet och klicka sedan på Tillåt fjärråtkomst under System.
 3. Klicka på önskat alternativ under Fjärrskrivbord.

Skriv lösenordet eller bekräfta om du blir ombedd om ett administratörslösenord eller en bekräftelse.

 Anteckning   Autentisering på nätverksnivå förbättrar säkerheten eftersom funktionen kräver att du anger din inloggningsinformation för Windows på Mac innan fjärranslutningen initieras. Mer information om autentisering på nätverksnivå finns i hjälpen för Windows.

 1. Klicka på Markera användare.
 2. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Verifiera att du har åtkomst Se till att ditt användarkonto står under rutan. Om du är administratör för datorn finns du med automatiskt.
Lägga till ett annat användarkonto Klicka på Lägg till och ange sedan det användarkonto som du vill använda.

Aktivera fjärrskrivbordsinställningen i Windows Vista

 Viktigt   Du måste vara administratör på den Windows-baserade datorn för att kunna ändra inställningarna för fjärrskrivbord.

 1. Klicka på Start Knappen Start i Windows Vista och sedan på Kontrollpanelen på en dator som kör Windows.

Klicka på Kontrollpanelen – startsida i navigeringsfönstret om du använder klassiskt läge.

 1. Klicka på System och underhåll och klicka sedan på System.
 2. Klicka på Fjärrinställningar i navigeringsfönstret och klicka sedan på det alternativ du vill använda i Fjärrskrivbord.

Skriv lösenordet eller bekräfta om du blir ombedd om ett administratörslösenord eller en bekräftelse.

 Anteckning   Autentisering på nätverksnivå använder förbättrade säkerhetsfunktioner i Windows Vista och är säkrare än de andra två autentiseringsalternativen.

 1. Klicka på Markera användare.
 2. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Verifiera att du har åtkomst Se till att ditt användarkonto står under rutan. Om du är administratör för datorn finns du med automatiskt.
Lägga till ett annat användarkonto Klicka på Lägg till och ange sedan det användarkonto som du vill använda.

Aktivera fjärrskrivbordsinställningen i Windows XP

 Viktigt   Du måste vara administratör på den Windows-baserade datorn för att kunna ändra inställningarna för fjärrskrivbord.

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen på en dator som kör Windows.

Klicka på Växla till kategoriläge i navigeringsfältet i klassiskt läge.

 1. Klicka på Prestanda och underhåll och klicka sedan på System.
 2. Markera kryssrutan Tillåt att användare fjärransluter till den här datorn på fliken Fjärr.
 3. Klicka på Välj fjärranvändare.
 4. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Verifiera att du har åtkomst Se till att ditt användarkonto står under rutan. Om du är administratör för datorn finns du med automatiskt.
Lägga till ett annat användarkonto Klicka på Lägg till och ange sedan det användarkonto som du vill använda.

Lösning:    Kontrollera att brandväggen i Windows tillåter undantag för fjärrskrivbord.

Tillåta undantag i Windows-brandväggen på en dator som kör Windows 7

 Viktigt   Du måste vara administratör på den Windows-baserade datorn för att kunna ändra inställningarna för brandvägg.

 1. Klicka på Start Knappen Start i Windows Vista och sedan på Kontrollpanelen på en dator som kör Windows.
 2. Klicka på System och säkerhet och klicka sedan på Tillåt ett program i Windows-brandväggen under Windows-brandväggen.
 3. Kontrollera att kryssrutan Fjärrskrivbord är markerad i listan Tillåtna program och funktioner.

Tillåta undantag i Windows-brandväggen på en dator som kör Windows Vista

 Viktigt   Du måste vara administratör på den Windows-baserade datorn för att kunna ändra inställningarna för brandvägg.

 1. Klicka på Start Knappen Start i Windows Vista och sedan på Kontrollpanelen på en dator som kör Windows.

Klicka på Kontrollpanelen – startsida i navigeringsfönstret om du använder klassiskt läge.

 1. Klicka på Säkerhet och klicka sedan på Tillåt ett program i Windows-brandväggen under Windows-brandväggen.

Skriv lösenordet eller bekräfta om du blir ombedd om ett administratörslösenord eller en bekräftelse.

 1. Kontrollera att kryssrutan Fjärrskrivbord är markerad i listan Program eller port.

Tillåta undantag i Windows-brandväggen på en dator som kör Windows XP

 Viktigt   Du måste vara administratör på den Windows-baserade datorn för att kunna ändra inställningarna för brandvägg.

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen på en dator som kör Windows.

Klicka på Växla till kategoriläge i navigeringsfältet i klassiskt läge.

 1. Klicka på Säkerhetscenter och klicka sedan på Windows-brandväggen under Hantera säkerhetsinställningar för.
 2. Kontrollera att kryssrutan Tillåt inte undantag är avmarkerad.
 3. Klicka på fliken Undantag och kontrollera att kryssrutan Fjärrskrivbord är markerad.

Orsak: Mac-datorn kan inte ansluta till nätverket.

Lösning:    Kontrollera att den Windows-baserade datorn är påslagen och ansluten till nätverket.

En fjärranslutning kan misslyckas på grund av problem med nätverket. En fjärranslutning kan till exempel misslyckas om fjärrnätverket ligger nere, eller om Ethernet-kabeln på den Windows-baserade datorn inte sitter i.

Orsak: Nätverkets policy är att blockera anslutningar.

Lösning:    Kontakta nätverksadministratören om du vill veta vilken säkerhetspolicy ditt företag har.

Säkerhetspolicyer varierar beroende på var du jobbar. Om du till exempel vill ansluta till en Windows-baserad dator på ett nätverk som använder IPsec för att säkra nätverkstrafiken så måste du ha ett undantag för den Windows-baserade datorn.

Orsak: Det går inte att hitta den Windows-baserade datorn.

Lösning:    Kontrollera att nätverksinställningarna på Mac-datorn är korrekt konfigurerade för den anslutningstyp som du använder.

Inställningarna för Ethernet eller trådlös anslutning på Mac-datorn måste vara konfigurerade för det nätverk som du vill ansluta till.

Lösning:    Kontrollera att du har angett rätt datornamn.

Verifiera datornamnet i Windows 7

 1. Klicka på Start Knappen Start i Windows Vista och sedan på Kontrollpanelen på en dator som kör Windows.
 2. Klicka på System och säkerhet och klicka sedan på Visa namnet på datorn under System.
 3. Under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp noterar du datornamnet eller det fullständiga datornamnet om den Windows-baserade datorn är medlem i en domän.

När du öppnar Anslutning till fjärrskrivbord på Mac måste du ange det här namnet.

Verifiera datornamnet i Windows Vista

 1. Klicka på Start Knappen Start i Windows Vista och sedan på Kontrollpanelen på en dator som kör Windows.

Klicka på Kontrollpanelen – startsida i navigeringsfönstret om du använder klassiskt läge.

 1. Klicka på System och underhåll och klicka sedan på System.
 2. Under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp noterar du datornamnet eller det fullständiga datornamnet om den Windows-baserade datorn är medlem i en domän.

När du öppnar Anslutning till fjärrskrivbord på Mac måste du ange det här namnet.

Verifiera datornamnet i Windows XP

 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper på datorn som kör Windows.
 2. Notera det fullständiga datornamnet på fliken Datornamn.

När du öppnar Anslutning till fjärrskrivbord på Mac måste du ange det här namnet.

Lösning:    Använd datorns IP-adress om du inte kan ansluta med datornamnet.

 1. Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör och klicka sedan på Kommandotolk på den Windows-baserade datorn.
 2. Skriv ipconfig och tryck sedan på RETUR i kommandoprompten.
 3. Notera datorns IP-adress under Lokal anslutning för Ethernet-kort.

När du öppnar Anslutning till fjärrskrivbord på Mac-datorn kan du ange IP-adressen i stället för datornamnet. På datorer som kör Windows Vista eller Windows 7 är IP-adressen listad som en IPv4-adress.

Lösning:    Kontrollera att Internetanslutningen på Mac-datorn fungerar.

 • Öppna din webbläsare (exempelvis Safari) och kontrollera att du kan visa en webbsida.

Orsak: Den Windows-baserade datorns identitet kan inte kontrolleras.

Lösning:    Kontrollera att säkerhetsinställningarna för Anslutning till fjärrskrivbord är kompatibla med den version av Windows som körs på den Windows-baserade datorn.

Om en Windows-baserad dator kör Windows XP eller tidigare, eller Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) eller tidigare kan den inte tillhandahålla identiteten för verifikation. Om fjärrdatorn kör en av dessa versioner av Windows och säkerhetsinställningarna på Mac-datorn kräver autentisering för att ansluta misslyckas fjärranslutningen.

 1. Klicka på Inställningar och klicka sedan på SäkerhetRDC-menyn.
 2. Kontrollera att Anslut inte om autentiseringen misslyckas inte är markerat.

Se även

Kompatibilitet med Windows-versioner

 
 
Gäller:
Anslutning till fjärrskrivbord för Mac 2