Ansluta till en serverkonsolsession

 Viktigt   För att du ska kunna logga in på en konsolsession på en fjärrserver som kör Windows Server måste du vara administratör för den Windows-baserade datorn.

  1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord.
  2. Skriv namnet eller IP-adressen för den Windows-baserade dator som du vill ansluta till i rutan Dator och lägg till /console (till exempel FabricamFileServer/console).
  3. Klicka på Anslut.
  4. Ange användarnamn, lösenord och domän om du blir tillfrågad att göra det.

 Anteckning   Den här inloggningsmetoden fungerar bara när du ansluter till en server som kör Windows Server.

Se även

Stänga en anslutning

Skapa och ändra anslutningsfiler

 
 
Gäller:
Anslutning till fjärrskrivbord för Mac 2