Visa eller dölja blad

När du arbetar med stora mängder data kan det vara praktiskt att dölja blad så att du inte distraheras av dem. När du behöver sammanfatta information åt andra kan det vara enklare för dem att fokusera på dina slutsatser om du döljer detaljinformation.

När du använder lösenordsskydd kan data i dolda blad låsas för andra som visar arbetsboken. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

 Anteckning   Beräkningar eller formler påverkas inte om du döljer information.

Gör något av följande:

VisaDölja blad

  1. Klicka på det blad som du vill dölja.
  2. Peka på BladFormat-menyn och klicka på Dölj.

 Anteckning   Om Dölj inte är tillgängligt kan arbetsbokens struktur vara skyddad. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

VisaVisa blad

  1. Peka på BladFormat-menyn och klicka sedan på Ta fram.

 Anteckning   Om Ta fram inte är tillgängligt kanske det inte finns något dolt blad eller så kan arbetsbokens struktur vara skyddad. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

  1. Klicka på namnet på det blad som du vill visa i dialogrutan Ta fram.

VisaTa fram blad

  1. Håll ned CTRL och klicka på fliken för ett synligt blad och klicka sedan på Ta fram.
  2. I dialogrutan Ta fram klickar du på det blad du vill visa och klickar sedan på OK.

Se även

Infoga eller ta bort celler, rader, kolumner eller blad

Flytta eller kopiera ett blad

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011