Växla mellan relativa och absoluta referenser

När du skapar en formel som refererar till en annan cell eller ett annat område kan cellreferens (cellreferens: Koordinaterna för en cell i ett kalkylblad. Referensen för cellen vid skärningspunkten mellan kolumn B och rad 3 är exempelvis B3.) vara relativ eller absolut. En relativ cellreferens anpassas efter sin nya plats när formeln kopieras eller flyttas. En absolut cellreferens ändras inte när formeln flyttas.

  1. Markera cellen som innehåller den cellreferens som du vill ändra.
  2. Klicka i formelfältet (formelfältet: Ett verktygsfält som du använder för att ange eller redigera värden eller formler i celler eller diagram. I formelfältet visas konstantvärdet eller formeln som används i den aktiva cellen. ) på den cellreferens som du vill ändra.
  3. Tryck på KOMMANDO + T om du vill flytta genom kombinationerna.

I kolumnen Ändras till i tabellen nedan visas hur en referenstyp uppdateras när en formel som innehåller referensen kopieras två celler ned och två celler åt höger.

Formel som kopieras

Se även

Beräkningsoperatorer och ordning på operationer

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011