Utbildningsöversikt för Excel för Mac 2011

Följ den här utbildningsöversikten och hjälpavsnitten med systematiska och stegvisa instruktioner och lär dig hur du använder Microsoft Excel för Mac 2011.

1. Bekanta dig med Excel

Titel Beskrivning
Video: Nyheter i Excel för Mac 2011 Hämta den här videoserien som ger en kort introduktion till några av de nya och viktiga funktionerna i Excel för Mac 2011.
Video: Grunderna i Excel för Mac 2011 Oavsett om du aldrig använt Excel för Mac 2011 eller behöver repetera kan du hämta den här videoserien som ger en översikt av viktiga begrepp så att du snabbt blir produktiv.
Självstudiekurs: Grunderna i Excel Hämta den här .pdf-filen för en självstudiekurs steg-för-steg som täcker in samma begrepp som videon om grunderna i Excel, men med bara text och bilder.
Video: Öka produktiviteten med menyfliksområdet i Office för Mac Bekanta dig med menyfliksområdet i Microsoft Office för Mac 2011 som kombinerar formateringspaletten och elementgalleriet från tidigare versioner av Office och ger dig snabb och bekväm åtkomst till de funktioner och verktyg som du använder mest.
Börja med en mall för att skapa ett nytt dokument Lär dig hur du hittar mallar för budgetar, listor, rapporter och annat med hjälp av galleriet i Excel-arbetsboken.

2. Arbeta med blad och data

Titel Beskrivning
Infoga eller ta bort celler, rader, kolumner eller blad Arbeta med celler, rader och kolumner.
Kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll Använd kommandot Klistra in special för att kopiera och klistra in speciellt cellinnehåll eller attribut.
Låsa kolumnrubriker för enkel bläddring Låt kolumnrubrikerna vara synliga när du bläddrar.
Ändra kolumnstorleken för att se allt Ändra kolumnbredden så att du kan se alla data i celler.
Visa eller dölja blad Visa endast de blad som du vill ska visas i din arbetsbok.
Skydda ett blad Förhindra att obehöriga ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data.
Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering Ändra utseende på celler baserat på vissa villkor, till exempel alla cellvärden i de översta 10 % av ett område.

3. Arbeta med funktioner, formler och listor

Titel Beskrivning
Ange en formel Lär dig elementen i en formel samt hur du anger en formel i ett blad.
Självstudiekurs: Komma igång med formler och funktioner Hämta den här .pdf-filen och skapa och använd enkla formler och funktioner för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.
Beräkningsoperatorer och ordning Lär dig om olika typer av operatorer (t.ex. +, -, / och *) och i vilken ordning de ska användas.
Växla mellan relativa och absoluta referenser Lär dig skillnaden mellan relativa och absoluta cellreferenser och hur du växlar mellan dem.
Låt Excel slutföra dina listor Slutför vanliga listor automatiskt, t.ex. årets månader eller veckans dagar.
Självstudiekurs: Sortera och filtrera listor Hämta den här .pdf-filen och lär dig att ordna en lista alfabetiskt eller numeriskt, och att filtrera en lista för att visa specifika objekt.
Video: Hantera data med Excel-tabeller Använd Excel-tabeller för att snabbt sortera, filtrera och formatera kalkylbladsdata.

4. Arbeta med diagram och grafik

Titel Beskrivning
Skapa diagram Lär dig grunderna i diagram, inklusive elementen i ett diagram, vilket diagram som är lämpligt för dina data och hur du använder diagramlayouter och -format.
Redigera data i ett diagram Lägg till rubriker för diagram och axlar, ändra skala på en axel, lägg till dataetiketter och mycket mer.
Lägga till felstaplar eller upp-/nedstaplar i ett diagram Använd felstaplar för att ange potentiella felbelopp i förhållande till varje datapunkt.
Video: Upptäck trender med miniatyrdiagram Titta på den här korta videoöversikten om hur du använder miniatyrdiagram, små diagram inuti celler, för att visa datatrender.
Lägga till eller ersätta en bild Lägg till bilder eller ClipArt i ett kalkylblad med hjälp av mediebläddraren.

5. Analysera, dela och samarbeta

Titel Beskrivning
Video: Sammanfatta data med pivottabeller Titta på den här korta översikten om hur du använder pivottabeller för att snabbt sammanfatta och analysera stora mängder data.
Skapa en pivottabell Lär dig mer om de två olika sätten att skapa en pivottabell och hur du använder pivottabellbyggaren för att lägga till, flytta och ordna fält.
Video: Få åtkomst till dina arbetsböcker var som helst Titta på den här korta videoöversikten över hur du öppnar och redigerar arbetsböcker som sparats i Windows Live OneDrive direkt från Excel för Mac 2011.
Förutsäga datatrender Skapa en projektion baserat på en befintlig dataserie.
Spara ett dokument i SharePoint eller OneDrive Använd Excel för Mac 2011 för att checka ut en SharePoint-fil så att bara du kan göra ändringar.

6. Utforska andra användbara resurser

Titel Beskrivning
Interaktiv: Kan du inte hitta det i Office för Mac 2011? Använd den här visuella, interaktiva guiden för att hitta var Excel 2008-kommandon finns i Excel 2011.
Excel-kortkommandon Visa en fullständig lista med kortkommandon, ordnade i logiska kategorier.
Anpassa menyfliksområdet Ordna om, visa och dölj flikarna i menyfliksområdet.
Kända problem i Excel 2011 Visa en lista över kända problem samt möjliga lösningar.

Se även

Nyheter i Excel för Mac 2011

Utbildning i Excel för Mac 2011

Tekniska supportalternativ

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011