Skapa en pivottabell

Du kan skapa en pivottabellrapport i Excel på två sätt. När du använder en automatisk pivottabell i Excel utvärderas både strukturen och typen av data i intervallet och pivottabellen skapas för dig. Det innebär att du inte behöver gissa när du skapar pivottabellen eftersom Excel avgör vilka fält som sannolikt motsvarar rader, kolumner och värden.

Om du föredrar att skapa pivottabellen själv kan du skapa en manuell pivottabell.

I exemplet nedan visas hur en enkel utgiftslista kan bli till en användbar sammanfattning av totala utgifter baserat på kategori.

Belopp som spenderats i januari, februari och mars på fyra utgiftstyper

Källdata för månatliga utgifter

Samma data som sammanfattas i en pivottabell

Månatliga utgifter som en pivottabell

Gör något av följande:

VisaSkapa en automatisk pivottabell

Om du har begränsad erfarenhet av pivottabeller eller om du inte är säker på hur du ska börja är en automatisk pivottabell ett bra val. När du använder den här funktionen i Excel identifieras en meningsfull layout genom att dina data matchas mot de lämpligaste områdena i pivottabellen. På så sätt får du en utgångspunkt och kan experimentera dig fram därifrån. Automatiska pivottabellayouter är avsedda som ett hjälpmedel och baseras på en uppskattning av innehållet i dina källdata (källdata: Den lista eller tabell som används för att skapa en pivottabell. Källdata kan hämtas från en Excel-lista eller en databas, eller från en annan pivottabell.). När en grundläggande pivottabell har skapats och du kan visualisera innehållet bör du utvärdera olika orienteringar och ordna om fälten så att dina önskade resultat uppnås.

 1. Öppna arbetsboken som du vill skapa pivottabellen i.
 2. Klicka på en cell i listan eller tabellen som innehåller de data som du vill använda i pivottabellen.
 3. Klicka på Pivottabell under Analys på fliken Data.

Fliken Data, gruppen Analys

En pivottabell skapas på ett nytt blad i Excel och pivottabellskaparen visas.

Pivottabellverktyget

Bildtext 1  Fält som kan ingå i pivottabellen

Bildtext 2  Områden som pivottabellen fylls i från. Prova olika layouter genom att dra fält mellan dessa områden

 1. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Lägga till ett fält Markera kryssrutan för fältet under Fältnamn. Ickenumeriska fält läggs som standard till under Radetiketter, datum- och tidshierarkier läggs till under Kolumnetiketter och numeriska fält läggs till under Värden.
Ta bort ett fält Rensa kryssrutan för fältet under Fältnamn.
Flytta ett fält Dra fältet från ett område i pivottabellprogrammet till ett annat, t.ex. från Kolumnetiketter till Radetiketter.
Uppdatera pivottabellen.

Klicka på Uppdatera under Data på fliken Pivottabell.

Fliken Pivottabell, gruppen Data

 1. Pivottabellen uppdateras automatiskt när du gör ändringar.

VisaSkapa en manuell pivottabell

Om du är en erfaren användare av pivottabeller eller om du redan vet hur du vill ordna dina data kan du skapa en pivottabell manuellt.

 1. Öppna arbetsboken som du vill skapa pivottabellen i.
 2. Klicka på en cell i listan eller tabellen som innehåller de data som du vill använda i pivottabellen.
 3. Klicka på pilen bredvid Pivottabell på fliken Data, under Analys. Klicka därefter på Skapa manuell pivottabell.

Fliken Data, gruppen Analys

 1. Kontrollera att platsen för data som du vill analysera anges korrekt (den identifieras i steg 2), klicka på den plats där pivottabellen ska placeras i Excel och klicka därefter på OK.

I Excel skapas en pivottabell på platsen som du angav och pivottabellskaparen visas.

Pivottabellverktyget

Bildtext 1  Fält som kan ingå i pivottabellen

Bildtext 2  Områden som pivottabellen fylls i från. Prova olika layouter genom att dra fält mellan dessa områden

 1. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Lägga till ett fält Markera kryssrutan för fältet under Fältnamn. Ickenumeriska fält läggs som standard till under Radetiketter, datum- och tidshierarkier läggs till under Kolumnetiketter och numeriska fält läggs till under Värden.
Ta bort ett fält Rensa kryssrutan för fältet under Fältnamn.
Flytta ett fält Dra fältet från ett område i pivottabellprogrammet till ett annat, t.ex. från Kolumnetiketter till Radetiketter.
Uppdatera pivottabellen.

Klicka på Uppdatera under Data på fliken Pivottabell.

Fliken Pivottabell, gruppen Data

 1. Pivottabellen uppdateras automatiskt när du gör ändringar.

VisaAnvänd en extern datakälla eller flera datakällor för att skapa en pivottabell

Om du vill skapa en pivottabell från en extern datakälla eller från flera områden i ett eller flera kalkylblad, kan du använda Pivottabellguiden.

 1. Tryck på KOMMANDO + ALT + P .
 2. I Pivottabellguiden markerar du Extern datakälla eller Flera konsolideringsområden och följer sedan resten av anvisningarna i guiden.

Se även

Om pivottabeller

Slå ihop flera datakällor i en pivottabell

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011