Skapa diagram

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Vilket Office-program använder du?


Word

Diagram visar data i ett grafiskt format, vilket kan hjälpa dig och dina åhörare att visualisera relationer mellan data. När du skapar ett diagram kan du välja mellan många diagramtyper (till exempel ett stående stapeldiagram eller ett 3-D-uppdelat cirkeldiagram). När du skapat ett diagram kan du anpassa det genom att använda snabblayouter eller stilar för diagram.

 Viktigt   Du måste ha Excel installerat för att skapa eller ändra ett diagram. Du kan beställa ett exemplar av Excel på Microsoft-webbplatsen.

VisaInformation om diagramelement

Diagram innehåller flera element, till exempel en rubrik, axeletiketter, en förklaring och stödlinjer. Du kan dölja eller visa dessa element och du kan även ändra plats och formatering på dem.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bildtext 2 Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Bildtext 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

VisaSkapa diagram

Du kan skapa diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata anges och sparas i ett Excel-blad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på en diagramtyp på fliken Diagram under Infoga diagram och klicka på den du vill lägga till.

fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-blad som innehåller en tabell med exempeldata.

 1. Ersätt exempeldata i Excel med de data du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och sedan klistra över exempeldata. I följande tabell finns riktlinjer för att ordna data så att de passar din diagramtyp.
För den här typen av diagram Ordnar du informationen så här
Områdes-, stapel-, ring-, linje-, polär- eller ytdiagram

I kolumner eller rader, som i följande exempel:

  Serie 1 Serie 2
Kategori A 10 12
Kategori B 11 14
Kategori C 9 15

eller

  Kategori A Kategori B
Serie 1 10 11
Serie 2 12 14
Bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som t.ex:

X-värden Y-värde 1 Storlek 1
0.7 2.7 4
1.8 3.2 5
2.6 0.08 6
Cirkeldiagram

I en kolumn eller datarad, och en kolumn eller rad av dataetiketter, så här:

  Försäljning
1:a kvart 25
2:a kvart 30
3:e kvart 45

eller

  1:a kvart 2:a kvart 3:e kvart
Försäljning 25 30 45
Börskursdiagram

I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, så här:

  Öppet Hög Lägsta Avsluta
1/5/02 44 55 11 25
1/6/02 25 57 12 38

eller

  1/5/02 1/6/02
Öppet 44 25
Hög 55 57
Lägsta 11 12
Avsluta 25 38
X Y-(punkt)diagram

I kolumner med X-värden i den första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som t.ex.:

X-värden Y-värde 1
0.7 2.7
1.8 3.2
2.6 0.08

eller

X-värden 0.7 1.8 2.6
Y-värde 1 2.7 3.2 0.08
 1. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att vila pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel har tabellen expanderats för att ta med ytterligare kategorier och dataserier.

Välj fler data för ett Office-diagram

 1. Växla till Word om du vill se resultatet av dina ändringar.

 Anteckning   När du stänger Word-dokumentet som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

VisaÄndra vilken diagramaxel som är markerad

När du skapat ett diagram kanske du vill ändra sättet som rader och kolumner i tabeller ritas i diagrammet.  Exempel: Den första versionen av ett diagram kanske ritar datarader från tabellen på diagrammets vertikala (värde) axel och datakolumner på den horisontella (kategori) axeln. I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning per kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa sättet som diagrammet ritas på.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet.
 3. På fliken Diagram under Data klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel.

fliken Diagram, gruppen Data

VisaOm Växla ritning inte är tillgängligt

Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

 1. Klicka på diagrammet.
 2. Klicka på pilen bredvid Redigera på fliken Diagram under Data och klicka sedan på Redigera data i Excel.fliken Diagram, gruppen Data

VisaAnvända en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet.
 3. Klicka på önskad layout på fliken Diagram under Snabblayouter för diagram.

fliken Diagram, gruppen Snabblayouter för diagram

Om du vill se fler layouter pekar du på en layout och klickar sedan på pilen Flytta ned.

 Tips   Tryck på KOMMANDO + Z för att direkt ångra en snabblayout som du använt.

VisaAnvända ett fördefinierat diagramformat

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet.
 3. Klicka på önskat format på fliken Diagram under Diagramformat.

fliken Diagram, gruppen Diagramformat

Visa fler format genom att peka på ett format och sedan klicka på pilen Flytta ned.

 Tips   Tryck på KOMMANDO + Z för att direkt ångra ett format som du använt.

VisaLägga till en diagramrubrik

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.
 3. Under Etiketter klickar du på Diagramrubrik och klickar sedan på den du vill använda.

fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 1. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan en diagramrubrik.

Snabbreferens

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Diagramtyper

PowerPoint

Diagram visar data i ett grafiskt format, vilket kan hjälpa dig och dina åhörare att visualisera relationer mellan data. När du skapar ett diagram kan du välja mellan många diagramtyper (till exempel ett stående stapeldiagram eller ett 3-D-uppdelat cirkeldiagram). När du skapat ett diagram kan du anpassa det genom att använda snabblayouter eller stilar för diagram.

 Viktigt   Du måste ha Excel installerat för att skapa eller ändra ett diagram. Du kan beställa ett exemplar av Excel på Microsoft-webbplatsen.

VisaInformation om diagramelement

Diagram innehåller flera element, till exempel en rubrik, axeletiketter, en förklaring och stödlinjer. Du kan dölja eller visa dessa element och du kan även ändra plats och formatering på dem.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bildtext 2 Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Bildtext 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

VisaSkapa diagram

Du kan skapa diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata anges och sparas i ett Excel-blad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

 1. Klicka på en diagramtyp på fliken Diagram under Infoga diagram och klicka på den du vill lägga till.

fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-blad som innehåller en tabell med exempeldata.

 1. Ersätt exempeldata i Excel med de data du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och sedan klistra över exempeldata. I följande tabell finns riktlinjer för att ordna data så att de passar din diagramtyp.
För den här typen av diagram Ordnar du informationen så här
Områdes-, stapel-, ring-, linje-, polär- eller ytdiagram

I kolumner eller rader, som i följande exempel:

  Serie 1 Serie 2
Kategori A 10 12
Kategori B 11 14
Kategori C 9 15

eller

  Kategori A Kategori B
Serie 1 10 11
Serie 2 12 14
Bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som t.ex:

X-värden Y-värde 1 Storlek 1
0.7 2.7 4
1.8 3.2 5
2.6 0.08 6
Cirkeldiagram

I en kolumn eller datarad, och en kolumn eller rad av dataetiketter, så här:

  Försäljning
1:a kvart 25
2:a kvart 30
3:e kvart 45

eller

  1:a kvart 2:a kvart 3:e kvart
Försäljning 25 30 45
Börskursdiagram

I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, så här:

  Öppet Hög Lägsta Avsluta
1/5/02 44 55 11 25
1/6/02 25 57 12 38

eller

  1/5/02 1/6/02
Öppet 44 25
Hög 55 57
Lägsta 11 12
Avsluta 25 38
X Y-(punkt)diagram

I kolumner med X-värden i den första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som t.ex.:

X-värden Y-värde 1
0.7 2.7
1.8 3.2
2.6 0.08

eller

X-värden 0.7 1.8 2.6
Y-värde 1 2.7 3.2 0.08
 1. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att vila pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel har tabellen expanderats för att ta med ytterligare kategorier och dataserier.

Välj fler data för ett Office-diagram

 1. Växla till PowerPoint om du vill se dina ändringar.

 Anteckning   När du stänger PowerPoint-presentationen som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

VisaÄndra vilken diagramaxel som är markerad

När du skapat ett diagram kanske du vill ändra sättet som rader och kolumner i tabeller ritas i diagrammet.  Exempel: Den första versionen av ett diagram kanske ritar datarader från tabellen på diagrammets vertikala (värde) axel och datakolumner på den horisontella (kategori) axeln. I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning per kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa sättet som diagrammet ritas på.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.
 2. På fliken Diagram under Data klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel.

fliken Diagram, gruppen Data

VisaOm Växla ritning inte är tillgängligt

Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

 1. Klicka på diagrammet.
 2. Klicka på pilen bredvid Redigera på fliken Diagram under Data och klicka sedan på Redigera data i Excel.fliken Diagram, gruppen Data

VisaAnvända en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på diagrammet.
 2. Klicka på önskad layout på fliken Diagram under Snabblayouter för diagram.

fliken Diagram, gruppen Snabblayouter för diagram

Om du vill se fler layouter pekar du på en layout och klickar sedan på pilen Flytta ned.

 Tips   Tryck på KOMMANDO + Z för att direkt ångra en snabblayout som du använt.

VisaAnvända ett fördefinierat diagramformat

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet.
 2. Klicka på önskat format på fliken Diagram under Diagramformat.

fliken Diagram, gruppen Diagramformat

Visa fler format genom att peka på ett format och sedan klicka på pilen Flytta ned.

 Tips   Tryck på KOMMANDO + Z för att direkt ångra ett format som du använt.

VisaLägga till en diagramrubrik

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.
 2. Under Etiketter klickar du på Diagramrubrik och klickar sedan på den du vill använda.

fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 1. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan en diagramrubrik.

Snabbreferens

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Diagramtyper

Animera ett diagram

Excel

Diagram visar data i ett grafiskt format, vilket kan hjälpa dig och dina åhörare att visualisera relationer mellan data. När du skapar ett diagram kan du välja mellan många diagramtyper (till exempel ett stående stapeldiagram eller ett 3-D-uppdelat cirkeldiagram). När du skapat ett diagram kan du anpassa det genom att använda snabblayouter eller stilar för diagram.

 Anteckning   Arbetsboksgalleriet i Excel i Excel för Mac 2011 ersätter den tidigare Diagramguiden. Arbetsboksgalleriet i Excel öppnas som standard när du öppnar Excel. Du kan söka efter mallar och skapa en ny arbetsbok utifrån något av dessa från galleriet. Om Arbetsboksgalleriet i Excel inte visas klickar du på Ny från mallArkiv-menyn.

VisaInformation om diagramelement

Diagram innehåller flera element, till exempel en rubrik, axeletiketter, en förklaring och stödlinjer. Du kan dölja eller visa dessa element och du kan även ändra plats och formatering på dem.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bildtext 2 Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Bildtext 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

VisaSkapa diagram

 1. På ett blad ordnar du de data du vill rita i ett diagram. I följande tabell finns riktlinjer för att ordna data så att de passar din diagramtyp.
För den här typen av diagram Ordnar du informationen så här
Områdes-, stapel-, ring-, linje-, polär- eller ytdiagram

I kolumner eller rader, som i följande exempel:

  Serie 1 Serie 2
Kategori A 10 12
Kategori B 11 14
Kategori C 9 15

eller

  Kategori A Kategori B
Serie 1 10 11
Serie 2 12 14
Bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som t.ex:

X-värden Y-värde 1 Storlek 1
0.7 2.7 4
1.8 3.2 5
2.6 0.08 6
Cirkeldiagram

I en kolumn eller datarad, och en kolumn eller rad av dataetiketter, så här:

  Försäljning
1:a kvart 25
2:a kvart 30
3:e kvart 45

eller

  1:a kvart 2:a kvart 3:e kvart
Försäljning 25 30 45
Börskursdiagram

I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, så här:

  Öppet Hög Lägsta Avsluta
1/5/02 44 55 11 25
1/6/02 25 57 12 38

eller

  1/5/02 1/6/02
Öppet 44 25
Hög 55 57
Lägsta 11 12
Avsluta 25 38
X Y-(punkt)diagram

I kolumner med X-värden i den första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som t.ex.:

X-värden Y-värde 1
0.7 2.7
1.8 3.2
2.6 0.08

eller

X-värden 0.7 1.8 2.6
Y-värde 1 2.7 3.2 0.08
 1. Markera de rader och kolumner som du vill ska visas i diagrammet.
 2. Klicka på en diagramtyp på fliken Diagram under Infoga diagram och klicka på den du vill lägga till.

fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

 1. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att vila pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel har tabellen expanderats för att ta med ytterligare kategorier och dataserier.

Välj fler data för ett Excel-diagram

 Tips   Hindra data från att visas i diagrammet genom att dölja rader och kolumner i tabellen.

VisaÄndra vilken diagramaxel som är markerad

När du skapat ett diagram kanske du vill ändra sättet som rader och kolumner i tabeller ritas i diagrammet.  Exempel: Den första versionen av ett diagram kanske ritar datarader från tabellen på diagrammets vertikala (värde) axel och datakolumner på den horisontella (kategori) axeln. I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning per kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa sättet som diagrammet ritas på.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.
 2. På fliken Diagram under Data klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel.

fliken Excel-diagram, gruppen Data

VisaAnvända en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på diagrammet.
 2. Klicka på önskad layout på fliken Diagram under Snabblayouter för diagram.

fliken Diagram, gruppen Snabblayouter för diagram

Om du vill se fler layouter pekar du på en layout och klickar sedan på pilen Flytta ned.

 Tips   Tryck på KOMMANDO + Z för att direkt ångra en snabblayout som du använt.

VisaAnvända ett fördefinierat diagramformat

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet.
 2. Klicka på önskat format på fliken Diagram under Diagramformat.

fliken Diagram, gruppen Diagramformat

Visa fler format genom att peka på ett format och sedan klicka på pilen Flytta ned.

 Tips   Tryck på KOMMANDO + Z för att direkt ångra ett format som du använt.

VisaLägga till en diagramrubrik

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.
 2. Under Etiketter klickar du på Diagramrubrik och klickar sedan på den du vill använda.

fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 1. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan en diagramrubrik.

Snabbreferens

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Diagramtyper

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011, PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011