Låsa kolumnrubriker så att det blir enklare att rulla

Varför?

För att hålla kolumnrubrikerna synliga oavsett var du rullar i bladet.

Hur?

  1. Klicka på Visa > Normal.

Klicka på Visa i Excel och klicka sedan på Normal

  1. Markera raden under kolumnrubrikerna.

Markera raden under kolumnrubrikerna

  1. Klicka på Fönster > Lås fönsterrutor.

Klicka på Fönster och sedan på Lås fönsterrutor

Tips

  • Du kan bara låsa rubriker i normalvyn.
  • Om du låser fönsterrutor i ett blad som redan är indelat i fönsterrutor blir hela det övre fönstret låst i stället för enbart rubrikraden.
  • Om du vill låsa upp kolumnrubrikerna klickar du på Fönster > Lås upp fönsterrutor.
  • Om du vill skriva ut kolumnrubriker på varje sida går du till fliken Layout och klickar, under Skriv ut, på Upprepa rubriker. I rutan Rader överst anger du de rader som innehåller rubriker.

Se även

Låsa rader och kolumner

Ändra kolumnbredd eller radhöjd

Få plats med mer text i kolumnrubriker

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011