Lägga till felstaplar eller upp-/nedstaplar i ett diagram

Vilket program i använder du?


Word

Felstaplar uttrycker potentiella felmängder som förhåller sig grafiskt till varje datapunkt (datapunkt: Enskilda värden som ritas i ett diagram och som representeras av staplar, linjer, cirkel- eller ringsektorer, punkter eller andra figurer som kallas brytpunkter. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) eller brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.). Du kan till exempel visa 5 procents potentiell positiv och negativ felmängd i resultaten för ett vetenskapligt experiment. Du kan lägga till felstaplar i dataserier i ett 2D-ytdiagram, liggande stapeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram eller bubbeldiagram. I punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x-värdena, y-värdena eller både och.

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

VisaUttrycka fel som ett procentvärde, en standardavvikelse eller ett standardfel

  1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
  2. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Felstaplar under Analys.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  1. Gör något av följande:
Klicka på Om du vill
Felstaplar med standardfel

Använda standardfelet, med hjälp av följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent Ange en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien
Felstaplar med standardavvikelse

Ange en multipel av standardavvikelsen, men hjälp av följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

VisaUttrycka fel som anpassade värden

  1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
  2. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Felstaplar under Analys och klicka sedan på Alternativ för felstaplar.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

Om dialogrutan Lägg till felstaplar visas markerar du den serie du vill lägga till felstaplar i.

  1. Klicka på Felstaplar i navigeringsfönstret.
  2. Klicka på Anpassad under Felmängd och sedan på Ange värde.
  3. Växla till Excel.

När du växlar till Excel visas dialogrutan Anpassade felstaplar.

  1. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde anger du de önskade värdena för varje datapunkt, avgränsade med semikolon (till exempel 0,4; 0,3; 0,8) och klickar sedan på OK.

 Anteckning   Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Du markerar cellområdet genom att radera innehållet i rutorna Positivt felvärde eller Negativt felvärde i dialogrutan Anpassade felstaplar och sedan markera det cellområde som du vill använda.

  1. Växla till Word.
  2. Klicka på OK i dialogrutan Felstaplar.

VisaLägga till upp-/nedstaplar

  1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
  2. Markera den dataserie i diagrammet du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Upp-/nedstaplar under Analys och klicka sedan på den upp-/nedstapel du vill använda.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Se även

Skapa ett diagram

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

PowerPoint

Felstaplar uttrycker potentiella felmängder som förhåller sig grafiskt till varje datapunkt (datapunkt: Enskilda värden som ritas i ett diagram och som representeras av staplar, linjer, cirkel- eller ringsektorer, punkter eller andra figurer som kallas brytpunkter. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) eller brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.). Du kan till exempel visa 5 procents potentiell positiv och negativ felmängd i resultaten för ett vetenskapligt experiment. Du kan lägga till felstaplar i dataserier i ett 2D-ytdiagram, liggande stapeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram eller bubbeldiagram. I punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x-värdena, y-värdena eller både och.

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

VisaUttrycka fel som ett procentvärde, en standardavvikelse eller ett standardfel

  1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Felstaplar under Analys.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  1. Gör något av följande:
Klicka på Om du vill
Felstaplar med standardfel

Använda standardfelet, med hjälp av följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent Ange en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien
Felstaplar med standardavvikelse

Ange en multipel av standardavvikelsen, men hjälp av följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

VisaUttrycka fel som anpassade värden

  1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Felstaplar under Analys och klicka sedan på Alternativ för felstaplar.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

Om dialogrutan Lägg till felstaplar visas markerar du den serie du vill lägga till felstaplar i.

  1. Klicka på Felstaplar i navigeringsfönstret.
  2. Klicka på Anpassad under Felmängd och sedan på Ange värde.
  3. Växla till Excel.

När du växlar till Excel visas dialogrutan Anpassade felstaplar.

  1. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde anger du de önskade värdena för varje datapunkt, avgränsade med semikolon (till exempel 0,4; 0,3; 0,8) och klickar sedan på OK.

 Anteckning   Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Du markerar cellområdet genom att radera innehållet i rutorna Positivt felvärde eller Negativt felvärde i dialogrutan Anpassade felstaplar och sedan markera det cellområde som du vill använda.

  1. Växla till PowerPoint.
  2. Klicka på OK i dialogrutan Felstaplar.

VisaLägga till upp-/nedstaplar

  1. Markera den dataserie i diagrammet du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Upp-/nedstaplar under Analys och klicka sedan på den upp-/nedstapel du vill använda.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Se även

Skapa ett diagram

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Excel

Felstaplar uttrycker potentiella felmängder som förhåller sig grafiskt till varje datapunkt (datapunkt: Enskilda värden som ritas i ett diagram och som representeras av staplar, linjer, cirkel- eller ringsektorer, punkter eller andra figurer som kallas brytpunkter. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) eller brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.). Du kan till exempel visa 5 procents potentiell positiv och negativ felmängd i resultaten för ett vetenskapligt experiment. Du kan lägga till felstaplar i dataserier i ett 2D-ytdiagram, liggande stapeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram eller bubbeldiagram. I punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x-värdena, y-värdena eller både och.

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

VisaUttrycka fel som ett procentvärde, en standardavvikelse eller ett standardfel

  1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Felstaplar under Analys.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  1. Gör något av följande:
Klicka på Om du vill
Felstaplar med standardfel

Använda standardfelet, med hjälp av följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent Ange en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien
Felstaplar med standardavvikelse

Ange en multipel av standardavvikelsen, men hjälp av följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

VisaUttrycka fel som anpassade värden

  1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Felstaplar under Analys och klicka sedan på Alternativ för felstaplar.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

Om dialogrutan Lägg till felstaplar visas markerar du den serie du vill lägga till felstaplar i.

  1. Klicka på Felstaplar i navigeringsfönstret.
  2. Klicka på Anpassad under Felmängd och sedan på Ange värde.
  3. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde anger du de önskade värdena för varje datapunkt, avgränsade med semikolon (till exempel 0,4; 0,3; 0,8) och klickar sedan på OK.

 Anteckning   Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Du markerar cellområdet genom att radera innehållet i rutorna Positivt felvärde eller Negativt felvärde i dialogrutan Anpassade felstaplar och sedan markera det cellområde som du vill använda.

  1. Klicka på OK i dialogrutan Felstaplar.

VisaLägga till upp-/nedstaplar

  1. Markera den dataserie i diagrammet du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla brytpunkt (brytpunkt: En stapel, ett område, en punkt, en sektor eller en annan symbol i ett diagram som representerar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde från en cell i ett kalkylblad. Brytpunkter med samma färg utgör en dataserie.) i aktuell dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.).

  1. Klicka på Upp-/nedstaplar under Analys och klicka sedan på den upp-/nedstapel du vill använda.

Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Se även

Skapa ett diagram

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Dölja felvärden och felsymboler

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011, PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011