Kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll

Du kan kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll eller specifika attribut (t.ex. formler, format eller kommentarer) med hjälp av kommandot Klistra in special. Andra attribut än de som du markerar tas inte med när du klistrar in.

  1. Markera de celler som innehåller data eller andra attribut som du vill kopiera.
  2. Klicka på Kopiera  Knappen Kopiera i verktygsfältet Standard.
  3. Klicka i den första cellen i det område där du vill klistra in det som du har kopierat.
  4. Klicka på Klistra in under Redigera på fliken Start och sedan på Klistra in special.

Fliken Start, gruppen Redigera

  1. Gör något av följande under Klistra in i dialogrutan Klistra in special:
Klicka på Om du vill
Allt Klistra in allt cellinnehåll och all formatering, även länkade data.
Formler Klistra endast in formlerna så som de har angetts i formelfältet.
Värden Klistra endast in värdena så som de visas i cellerna.
Format Klistra endast in cellformatering.
Kommentarer Klistra endast in kommentarer som har kopplats till cellen.
Verifiering Klistra in dataverifieringsregler för de kopierade cellerna i inklistringsområdet.
Allt med källtemat Klistra in allt cellinnehåll och all formatering med det tema som har använts i källdata.
Allt utom kantlinjer Klistra in allt cellinnehåll och all formatering förutom cellkantlinjer.
Kolumnbredder Klistra in bredden för en kolumn eller ett kolumnområde i en annan kolumn eller ett annat kolumnområde.
Formler och talformat Klistra endast in formler och talformat från de markerade cellerna.
Värden och talformat Klistra endast in värden och talformat från de markerade cellerna.
Sammanfoga villkorsstyrd formatering Kombinera villkorsstyrd formatering från de kopierade cellerna med befintlig villkorsstyrd formatering i inklistringsområdet.
  1. Om du vill kombinera värdena mellan kopierings- och inklistringsområdena matematiskt klickar du på den matematiska operation som ska användas under Åtgärd.
Klicka på Om du vill
Ingen Klistra in innehållet från kopieringsområdet utan någon matematisk operation.
Addera Addera värdena i kopieringsområdet med värdena i inklistringsområdet.
Subtrahera Subtrahera värdena i kopieringsområdet från värdena i inklistringsområdet.
Multiplicera Multiplicera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.
Dividera Dividera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.
  1. De övriga alternativen styr hur tomma celler hanteras när de klistras in, huruvida kopierade data klistras in som rader eller kolumner och huruvida inklistrade data ska länkas till kopierade data.
Klicka på Om du vill
Ej tomma Låt bli att ersätta värden i inklistringsområdet med tomma celler från kopieringsområdet.
Transponera Omvandla kolumner med kopierade data till rader eller vice versa.
Klistra in länk

Länka inklistrade data till ursprungliga data. När du klistrar in en länk till kopierade data anges en absolut referens till den kopierade cellen eller det kopierade cellområdet på den nya platsen av Excel.

 Anteckning   Det här alternativet är endast tillgängligt när du markerar Allt eller Allt utom kantlinjer under Klistra in i dialogrutan Klistra in special.

Se även

Flytta eller kopiera ett blad

Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011