Infoga eller ta bort celler, rader, kolumner eller blad

Du kan snabbt infoga nya celler, rader, kolumner och blad och ta bort dem lika enkelt. Om du har formler som refererar till specifika celler uppdateras formler i Excel genom att cellreferens (cellreferens: Den uppsättning koordinater som en cell upptar på ett blad. Exempel: Referensen för den cell som visas vid skärningspunkten för kolumn B och rad 3 är B3.) till de flyttade cellerna justeras, så att den nya platsen återspeglas.

Gör något av följande:

VisaInfoga celler

När du infogar tomma celler kan du välja om du vill flytta andra celler nedåt eller till höger för att ge plats åt de nya cellerna. cellreferens (cellreferens: Den uppsättning koordinater som en cell upptar på ett blad. Exempel: Referensen för den cell som visas vid skärningspunkten för kolumn B och rad 3 är B3.) justeras för att matcha placeringen för celler som flyttats.

 1. Markera cellen eller cellområdet där du vill infoga fler celler.

 Anteckning   Markera samma antal celler som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga fem tomma celler ska du markera fem celler.

 1. Klicka på CellerInfoga-menyn och klicka därefter på önskat infogningsalternativ.

 Tips   Du kan också infoga celler som innehåller data. Mer information finns i Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner.

VisaTa bort celler

I Excel uppdateras formler genom att cellreferens (cellreferens: Den uppsättning koordinater som en cell upptar på ett blad. Exempel: Referensen för den cell som visas vid skärningspunkten för kolumn B och rad 3 är B3.) till de flyttade cellerna justeras, så att den nya platsen återspeglas. En formel som refererar till en borttagen cell innehåller däremot felvärdet #REFERENS!. Om det inträffar ska du justera referenserna manuellt efter borttagningen. Mer information om manuell justering av referenser finns i Söka efter fel i formler och celler.

 1. Markera de celler du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta bortRedigera-menyn.

 Anteckning   Om du vill ta bort innehållet i de markerade cellerna, och inte själva cellerna, raderna eller kolumnerna, trycker du på Delete. Om tangenten Delete inte finns på tangentbordet trycker du på FN + DELETE .

 1. Klicka på den riktning som du vill flytta de intilliggande cellerna i dialogrutan Ta bort.

VisaInfoga rader eller kolumner

När du infogar flera rader eller kolumner visas de ovanför eller till vänster om den markerade cellen i kalkylbladet. cellreferens (cellreferens: Den uppsättning koordinater som en cell upptar på ett blad. Exempel: Referensen för den cell som visas vid skärningspunkten för kolumn B och rad 3 är B3.) justeras för att matcha placeringen för celler som flyttats.

 1. Markera de rader eller kolumner där du vill infoga ytterligare rader eller kolumner.

 Anteckning   Markera samma antal rader eller kolumner som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga fem tomma rader ska du markera fem rader.

 1. Klicka på Rader eller KolumnerInfoga-menyn.

Raderna eller kolumnerna som du först markerade flyttas nedåt eller åt höger så att de nya raderna eller kolumnerna får plats.

 Tips   Du kan också infoga rader eller kolumner som innehåller data. Mer information finns i Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner.

VisaTa bort rader eller kolumner

I Excel uppdateras formler genom att cellreferens (cellreferens: Den uppsättning koordinater som en cell upptar på ett blad. Exempel: Referensen för den cell som visas vid skärningspunkten för kolumn B och rad 3 är B3.) till de flyttade cellerna justeras, så att den nya platsen återspeglas. En formel som refererar till en borttagen cell innehåller däremot felvärdet #REFERENS!. Om det inträffar ska du justera referenserna manuellt efter borttagningen. Mer information om manuell justering av referenser finns i Söka efter fel i formler och celler.

 1. Markera de rader eller kolumner du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta bortRedigera-menyn.

De övriga raderna eller kolumnerna flyttas uppåt eller åt vänster så att utrymmet efter den borttagna raden eller kolumnen fylls upp.

 Anteckning   Om du vill ta bort innehållet i raderna eller kolumnerna, och inte själva raderna eller kolumnerna, ska du trycka på Delete. Om tangenten Delete inte finns på tangentbordet trycker du på FN + DELETE .

VisaInfoga ett tomt blad

 1. Markera bladfliken där du vill infoga ett nytt blad.
 2. Peka på BladInfoga-menyn och klicka sedan på Tomt blad.

 Tips   Du kan använda samma metod när du vill infoga ett diagramblad, makroblad eller dialogblad.

VisaTa bort ett kalkylblad

 1. Markera det kalkylblad som du vill ta bort.

 Varning   Det går inte att återställa borttagna kalkylblad.

 1. Klicka på Ta bort bladRedigera-menyn.

 Anteckning    Om kommandot Ta bort blad inte är tillgängligt är arbetsbokens struktur skyddad. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

VisaTa bort flera kalkylblad

 Varning   Det går inte att återställa borttagna kalkylblad.

 1. Gör något av följande:
Om du vill ta bort Gör så här
Två eller flera intilliggande kalkylblad

Klicka på fliken för det första kalkylbladet och håll sedan ned SKIFT medan du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill ta bort.

När du markerar flera kalkylblad visas [Grupp] i namnlisten.

Två eller fler icke-intilliggande kalkylblad

Klicka på fliken för det första kalkylbladet och håll sedan ned KOMMANDO medan du klickar på flikarna för de andra kalkylbladen du vill markera.

När du markerar flera kalkylblad visas [Grupp] i namnlisten.

 Tips   

  • När du arbetar med en arbetsbok som innehåller många kalkylblad kan du använda flikbläddringsknapparna rullningsknappar för flikar för att visa de kalkylbladsflikar du vill ta bort.
  • Om du vill avbryta markeringen av flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om det inte finns något sådant högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 1. Klicka på Ta bort bladRedigera-menyn.

 Anteckning    Om kommandot Ta bort blad inte är tillgängligt är arbetsbokens struktur skyddad. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

Se även

Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011