Excel-kortkommandon

Kortkommandona som beskrivs i det här avsnittet gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Vissa funktionstangentkortkommandon kan vara i konflikt med standardtangenttilldelningar i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda dem måste du ändra inställningarna för funktionstangenterna. På Apple-menyn, gå till Systeminställningar. Under Maskinvara, klicka på Tangentbord> Tangentbord och markera sedan Använda alla F1, F2, etc. som standardfunktionstangenter.

VisaFunktionstangenter

Om du vill Trycker du på
Öppna formelbyggaren SKIFT + F3
eller
FN + SKIFT + F3
Upprepa den senaste Sök-åtgärden (Sök nästa). SKIFT + F4
eller
FN + SKIFT + F4
Stäng fönstret. KOMMANDO + F4
eller
FN + KOMMANDO + F4
Visa dialogrutan Gå till. F5
Visa dialogrutan Sök. SKIFT + F5
Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats F6
Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats SKIFT + F6
Flytta till nästa arbetsboksfönster KOMMANDO + F6
Flytta till föregående arbetsboksfönster KOMMANDO + SKIFT + F6
Kontrollera stavning F7
eller
FN + F7
Lägg till i markering SKIFT + F8
Visa dialogrutan Makro. ALTERNATIV + F8
elle
FN + ALTERNATIV + F8
Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker. F9
Beräkna det aktiva bladet. SKIFT + F9
Visa en snabbmeny. SKIFT + F10
Infoga ett nytt diagramblad. F11
Infoga ett nytt blad. SKIFT + F11
Infoga ett Excel 4.0-makroblad KOMMANDO + F11
eller
FN + KOMMANDO + F11
Visa dialogrutan Spara som. F12
Visa dialogrutan Öppna. KOMMANDO + F12
eller
FN + KOMMANDO + F12

Visa Flytta och bläddra i ett blad eller en arbetsbok

Om du vill Trycker du på
Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger En piltangent
Flytta till slutet av det aktuella dataområdet KONTROLL + piltangent
Flytta till början av raden HOME
Flytta till början av bladet KONTROLL + HOME
Flytta till den sista cellen i bladet, som är skärningspunkten mellan kolumnen längst till höger och den nedre raden (i det nedre högra hörnet); eller cellen mittemot hemcellen, som vanligtvis är A1 KONTROLL + END
Flytta ned en skärm PGDN
Flytta upp en skärm PGUP
Flytta en skärm åt höger. ALTERNATIV + PAGE DOWN
Flytta en skärm åt vänster. ALTERNATIV + PAGE UP
Flytta till nästa blad i arbetsboken KONTROLL + PAGE DOWN
Flytta till föregående blad i arbetsboken KONTROLL + PAGE UP
Flytta till nästa arbetsbok eller fönster KONTROLL + TABB
Flytta till föregående arbetsbok eller fönster KONTROLL + SKIFT + TABB
Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats F6
Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats SKIFT + F6
Bläddra för att visa den aktiva cellen KONTROLL + DELETE
Visa dialogrutan Gå till. KONTROLL + G
Visa dialogrutan Sök. KOMMANDO + F
Upprepa den senaste Sök-åtgärden (samma som Sök nästa). KOMMANDO + G
Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat blad TABB

Visa Förhandsgranska och skriva ut

Om du vill Trycker du på
Visa dialogrutan Skriv ut. KOMMANDO + P

Visa Ange data i ett blad

Om du vill Trycker du på
Slutföra en cellinmatning och gå framåt i markeringen RETURN
Starta en ny rad i samma cell KONTROLL + ALTERNATIV + RETURN
Fyll i det markerade området med den text du skriver KONTROLL + RETURN
Slutför en cellinmatning och gå bakåt i markeringen SKIFT + RETURN
Slutför en cellinmatning och gå åt höger i markeringen TABB
Slutför en cellinmatning och gå åt vänster i markeringen SKIFT + TABB
Avbryt en cellinmatning ESC
Ta tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markeringen DEL
Ta bort markeringen eller tecken till vänster om insättningspunkten Delete
Ta bort text till slutet av raden KONTROLL + Delete
Flytta ett tecken uppåt, nedåt, till vänster eller till höger En piltangent
Flytta till radens början. HOME
Upprepa den senaste åtgärden. KOMMANDO + Y
Redigera en cellkommentar SKIFT + F2
Fylla celler nedåt KONTROLL + D
Fyll celler åt höger KONTROLL + R
Definiera ett namn KONTROLL + L

Visa Arbeta i celler eller formelfältet

Om du vill Trycker du på
Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll DEL
Slutföra en cellinmatning RETURN
Ange en formel som en matrisformel KONTROLL + SKIFT + RETURN
Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet. ESC
Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel KONTROLL + A
Infoga en hyperlänk KOMMANDO + K
Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden KONTROLL + U
Öppna formelbyggaren SKIFT + F3
eller
FN + SKIFT + F3
Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker KOMMANDO + =
Beräkna det aktiva bladet KOMMANDO + SKIFT + =
Påbörja en formel =
Aktivera/inaktivera formelreferenstyp mellan absolut, relativ och blandad KOMMANDO + T
Infoga Autosumma-formel KOMMANDO + SkIFT + T
Ange datumet KONTROLL + SEMIKOLON (;)
Ange klockslaget KOMMANDO + SEMIKOLON (;)
Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet. KONTROLL + SKIFT + TUMMARKERING (")
Växla mellan att visa cellvärden och cellformler KONTROLL + GRAV ACCENT (')
Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet. KONTROLL + APOSTROF (')
Visa listan Komplettera automatiskt KONTROLL + ALTERNATIV + NEDPIL
Definiera ett namn KONTROLL + L

Visa Formatera och redigera data

Om du vill Trycker du på
Visa dialogrutan Format KOMMANDO + SKIFT + L
Öppna dialogrutan Formatera celler KOMMANDO + 1
Använda det allmänna talformatet KONTROLL + SKIFT + ~
Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes) KONTROLL + SKIFT + $
Använda procentformatet utan decimaler KONTROLL + SKIFT + %
Använda det matematiska talformatet med två decimaler KONTROLL + SKIFT + ^
Använda datumformatet med dag, månad och år KONTROLL + SKIFT + #
Använda tidsformatet med timme och minut samt ange förmiddag eller eftermiddag. KONTROLL + SKIFT + @
Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden KONTROLL + SKIFT + !
Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade KOMMANDO + ALTERNATIV + NOLL
Lägga till en kontur runt till höger om markeringen KOMMANDO + ALTERNATIV + HÖGERPIL
Lägga till en kontur runt till vänster om markeringen KOMMANDO + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL
Lägga till en kontur runt toppen av markeringen KOMMANDO + ALTERNATIV + UPPIL
Lägga till en kontur runt nederkanten av markeringen KOMMANDO + ALTERNATIV + NEDPIL
Ta bort konturkantlinjer KOMMANDO + ALTERNATIV + BINDESTRECK
Använda eller ta bort fetstil KOMMANDO + B
Använda eller ta bort kursiv formatering KOMMANDO + I
Använda eller ta bort understreck KOMMANDO + U
Använda eller ta bort genomstrykning KOMMANDO + SKIFT + X
Dölja rader KONTROLL + 9
Ta fram rader KONTROLL + SKIFT + (
Dölja kolumner KONTROLL + NOLL
Ta fram kolumner KONTROLL + SKIFT + )
Lägga till eller ta bort skuggning av teckensnitt KOMMANDO + SKIFT + W
Lägga till eller ta bort konturstilen KOMMANDO + SKIFT + D
Redigera den aktiva cellen KONTROLL + U
Avbryta en inmatning i en cell eller formelfältet ESC
Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll DEL
Klistra in text i den aktiva cellen KOMMANDO + V
Slutföra en cellinmatning RETURN
Ange en formel som en matrisformel KONTROLL + SKIFT + RETURN
Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel KONTROLL + A

Visa Arbeta med en markering

Om du vill Trycker du på
Kopiera markeringen KOMMANDO + C
Klippa ut markeringen KOMMANDO + X
Klistra in markeringen KOMMANDO + V
Radera innehållet i markeringen DEL
Ta bort markeringen KONTROLL + BINDESTRECK
Kopiera text eller grafik till klippboken KONTROLL + ALTERNATIV + C
Klistra in till klippboken CTRL + ALTERNATIV + V
Ångra den senaste åtgärden. KOMMANDO + Z
Flytta uppifrån och ned i markeringen (ned), eller flytta i den riktning som är markerad i Redigera i dialogrutan Inställningar (Excel-menyn, kommandot Inställningar) RETURN
Flytta nedifrån och uppåt i markeringen (upp), eller flytta i motsatt riktning mot vad som är markerat i Redigera i dialogrutan Inställningar (Excel-menyn, kommandot Inställningar) SKIFT + RETURN
Flytta från vänster till höger i markeringen, eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad TABB
Flytta från höger till vänster i markeringen, eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad SKIFT + TABB
Flytta medurs till nästa hörnet av markeringen KONTROLL + PUNKT
Infoga grafik som använder mediabläddraren KOMMANDO + KONTROLL + M

Visa Markera celler, kolumner eller rader

Om du vill Trycker du på
Utöka markeringen en cell SKIFT + PILTANGENT
Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen KOMMANDO + SKIFT + piltangent
Utöka markeringen till radens början SKIFT + HOME
Utöka markeringen till bladets början KONTROLL + SKIFT + HOME
Utöka markeringen till den sista cellen som används på bladet (nedre högra hörnet) KONTROLL + SKIFT + END
Markera hela kolumnen KONTROLL + BLANKSTEG
Markera hela raden SKIFT + BLANKSTEG
Markera hela bladet KOMMANDO + A
Markera bara den aktiva cellen när flera celler är markerade SKIFT + DELETE
Utöka markeringen en skärm nedåt. SKIFT + PAGE DOWN
Utöka markeringen en skärm uppåt. SKIFT + PAGE UP
Växla mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt KONTROLL + 6
Visa eller dölj standardverktygsfältet KONTROLL + 7
Aktivera funktionen för att utöka en markering med hjälp av piltangenterna F8
Lägg till ett annat område med celler i markeringen, eller använd piltangenterna för att gå till början av det område som du vill lägga till och tryck sedan på F8 och piltangenterna för att markera nästa område SKIFT + F8
Markera den aktuella matrisen, som är den matris som den aktiva cellen tillhör KONTROLL + /
Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i raden. Du måste markera raden med början i den cell som är aktiv. KONTROLL + \
Markera endast celler som är direkt hänvisade till av formler i markeringen KONTROLL + SKIFT + [
Markera celler i en kolumn som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i kolumnen. Du måste markera kolumnen med början i den cell som är aktiv. KONTROLL + |
Markera alla celler som är direkt eller indirekt hänvisade till av formler i markeringen KONTROLL + SKIFT + {
Markera bara celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen. KONTROLL + ]
Markera alla celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen. KONTROLL + SKIFT + }
Markera bara synliga celler i det aktuella markeringen KOMMANDO + SKIFT + Z

Visa Diagram

Om du vill Trycker du på
Infoga ett nytt diagramblad. F11
Växla mellan diagramobjektmarkering En piltangent

Visa Dataformulär

Om du vill Trycker du på
Flytta till samma fält i nästa post NEDPIL
Flytta till samma fält i föregående post UPPIL
Flytta till nästa fält som kan du redigera i posten TABB
Flytta till föregående fält som kan du redigera i posten SKIFT + TABB
Flytta till det första fältet i nästa post RETURN
Flytta till det första fält i den föregående posten SKIFT + RETURN
Flytta till samma fält 10 poster framåt PGDN
Flytta till samma fält 10 poster tillbaka PGUP
Flytta ett tecken åt vänster inom ett fält VÄNSTERPIL
Flytta ett tecken åt höger inom ett fält HÖGERPIL
Markera ett tecken åt vänster. SKIFT + VÄNSTERPIL
Markera ett tecken åt höger. SKIFT + HÖGERPIL

Visa Filter och pivottabellrapporter

Om du vill Trycker du på
Visa filterlistan eller pivottabellsidfältets snabbmeny för den markerade cellen ALTERNATIV + NEDPIL

Visa Dispositionsdata

Om du vill Trycker du på
Visa eller dölja dispositionssymboler KONTROLL + 8
Dölja markerade rader KONTROLL + 9
Ta fram markerade rader KONTROLL + SKIFT + (
Dölja markerade kolumner KONTROLL + NOLL
Ta fram markerade kolumner KONTROLL + SKIFT + )

Visa Verktygsfält

Om du vill Trycker du på
Göra den första knappen på ett flytande verktygsfält aktiv ALTERNATIV + F10
När ett verktygsfält är aktivt, välj nästa knapp eller meny i verktygsfältet TABB
När ett verktygsfält är aktivt, välj föregående knapp eller meny i verktygsfältet SKIFT + TABB
Utföra åtgärden som tilldelats den markerade knappen RETURN

Visa Windows

Om du vill Trycker du på
Visa eller minimera menyfliksområdet. KOMMANDO + ALTERNATIV + R
Växla till nästa program KOMMANDO + TABB
Växla till föregående program KOMMANDO + SKIFT + TABB
Stänga det aktiva arbetsboksfönstret KOMMANDO + W
Återställa den aktiva arbetsbokens fönsterstorlek KOMMANDO + F5
Flytta till nästa fönsterruta i en arbetsbok som har delats F6
Flytta till föregående fönsterruta i en arbetsbok som har delats SKIFT + F6
Växla till nästa arbetsboksfönster KOMMANDO + F6
Växla till föregående arbetsboksfönster KOMMANDO + SKIFT + F6
Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp. KOMMANDO + SKIFT + 3
Kopiera bilden av det aktiva fönstret till Urklipp (när du trycker på och släpper tangentkombinationen klickar du på det fönster som du vill ta en bild av). KOMMANDO + SKIFT + 4

Visa Dialogrutor

Om du vill Trycker du på
Flytta till nästa textruta TABB
Flytta till föregående ruta, alternativ, kontroll, eller kommando SKIFT + TABB
Stänga en dialogruta eller avbryta en åtgärd ESC
Växla till nästa flik KONTROLL + TABB
Växla till den förra fliken KONTROLL + SKIFT + TABB
Utföra den åtgärd som är kopplad till standardkommandoknappen (
knappen med fet kontur - ofta knappen OK)
RETURN
Avbryta ett kommando och stänga ESC

Se även

Vanliga Office-tangentbordsgenvägar

Skapa eller ta bort ett kortkommando

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011