Sida 6 av 8FÖREGNÄSTA

Ansluta till ett onlinemöte i Lync 2010

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Du har bjudits in till ett Lync 2010-onlinemöte, men du har inte Lync 2010. På vilka andra sätt kan du ansluta till mötet?

Jag kan ansluta från telefonen.

Jag kan ansluta med Lync 2010 Attendee.

Jag kan ansluta med Lync Web App.

Samtliga ovanstående alternativ.

Vilka olika ljudalternativ är tillgängliga för ett Lync 2010-möte?

Lync-integrerat ljud och video (datorljud).

Jag kan ringa in till mötesljudet från en telefon.

Jag kan beordra Lync att ringa upp mig på ett nummer som jag anger.

Samtliga ovanstående alternativ.

Vilka av följande är mötesfunktioner i Lync Web App?

Alla mötesfunktioner förutom datorljud, video och överföring av PowerPoint-presentationer är tillgängliga för Lync Web App-användare.

Alla mötesfunktioner inklusive datorljud, video och överföring av PowerPoint-presentationer.

Schemaläggning av möten och snabbmeddelanden med enskilda mötesdeltagare.

Vilka av följande är mötesfunktioner i Lync Attendee?

Datorljud, video och en deltagarlista.

Skrivbords- och programdelning och ge och ta kontroll.

Samarbetsfunktioner som PowerPoint-presentationer, whiteboard-tavla, avsökning och fildelning.

Samtliga ovanstående alternativ.

Vem använder oftast Lync Web App eller Lync 2010 Attendee?

Externa deltagare som är inbjudna till ett Lync 2010-möte.

Anställda som inte har uppgraderat till Lync 2010.

Anställda som har uppgraderat till Lync 2010, men som ansluter från en dator där Lync inte är installerat, t.ex. en hemdator.

Samtliga ovanstående alternativ.

Du kan öppna konferenssamtalet som en ledare med hjälp av konferens-ID:t och en PIN-kod.

Sant.

Falskt.

Du deltar i ett Lync 2010-möte och ska ringa in till mötet med ett internationellt konferenstelefonnummer. Det finns flera telefonnummer i mötesinbjudan. Vilket uppringningsnummer för konferensen väljer du om du vill undvika kostnader för långdistanssamtal.

Det lokala uppringningsnumret för konferensen.

1-888-uppringningsnumret för konferensen. Det är ett gratisnummer.

Det lokala uppringningsnumret för landet eller regionen. Numret visas under länken Hitta ett lokalt nummer i mötesinbjudan.

Uppringningsnumret för mitt land eller min region. Numret visas under länken Hitta ett lokalt nummer i mötesinbjudan.

Sida 6 av 8FÖREGNÄSTA