Sida 4 av 8FÖREGNÄSTA

Ansluta till ett onlinemöte i Lync 2010

Video: Ringa in till ett möte som ledare eller deltagare

Övning 3: Ansluta till ett möte från telefonen

Nu är det din tur att prova. Följ dessa steg och öva på att ansluta till ett onlinemöte från telefonen. Du får ut mest av övningen om en vän eller kollega ansluter till mötet med dig. Du kan emellertid göra övningen själv.

Obs! Du behöver ett schemalagt testmöte i kalendern. Om du inte redan har skapat ett hittar du anvisningar för hur du gör i kursen Schemalägga onlinemöten i Lync 2010.

  1. Skapa ett testonlinemöte i Outlook och skicka en inbjudan till dig själv.
  2. Öppna mötesinbjudan i Outlook och notera konferenstelefonnumret.

Bild av mötesinbjudan

  1. Använd telefonen och slå konferenstelefonnumret som anges i mötesinbjudan.
  2. När du uppmanas att göra det anger du konferens-ID:t och PIN-koden (om du är en mötespresentatör).
  3. Prova de olika DTMF-kommandona (Dual Tone Multifrequency) när du är i mötet. Gör något av följande:

Tryck på *1 på telefonen om du vill spela upp listan med DTMF-kommandon.

Tryck på *3 om du vill spela upp namnen på konferensdeltagarna privat.

Tryck på *4 om du vill sätta på eller stänga av ljudet för deltagarna.

Tryck på *6 om du vill sätta på eller stänga av mikrofonljudet.

Tryck på *7 om du vill låsa eller låsa upp konferensen.

Tryck på *8 om du vill släppa in alla deltagare som för närvarande väntar i lobbyn till konferensen.

Tryck på *9 om du vill aktivera eller inaktivera meddelanden för deltagare i konferensen.

DTMF-kommandona som visas här kan variera beroende på konfigurationen på organisatörens webbplats. Undvik fel genom att klicka på länken Hitta ett lokalt nummer i mötesinbjudan.

  1. Lägg bara på luren när du vill avsluta mötet.
Sida 4 av 8FÖREGNÄSTA