Sida 3 av 8FÖREGNÄSTA

Ansluta till ett onlinemöte i Lync 2010

Video: Ansluta till ett möte med Lync Attendee eller Lync Web App

Övning 2: Ansluta till ett möte med Lync Attendee eller Lync Web App

Nu är det din tur att prova. Följ dessa steg och öva på att ansluta till ett möte med Lync 2010 Attendee eller Lync Web App. Du får ut mest av övningen om en vän eller kollega ansluter till mötet med dig. Du kan emellertid göra övningen själv.

Obs! Om du inte har installerat Lync 2010 på datorn kan du använda Lync Attendee, som är en konferensklient som du kan använda för att delta i Lync 2010-onlinemöten. Om supportpersonalen på ditt företag inte har installerat Attendee uppmanas du att hämta och installera Attendee när du klickar på länken Anslut till onlinemöte i en förfrågan för ett onlinemöte.

Om du har installerat Lync 2010 på datorn, startar programmet automatiskt när du klickar på möteslänken. Dessa steg kan utföras på en dator där Lync 2010 inte är installerat.

Obs! Du behöver ett schemalagt testmöte i kalendern. Om du inte redan har skapat ett hittar du anvisningar för hur du gör i kursen Schemalägga onlinemöten i Lync 2010.

Så här ansluter du till ett möte med Lync Attendee:

  1. Klicka på länken Anslut till onlinemöte i en onlinemötesförfrågan.
  2. En skärm visas med instruktioner om hur du väljer en klient att installera. Klicka på Hämta och installera Lync Attendee.

Bild av Lync-webbläsarfönstret

  1. En webbsida öppnas med en länk för att hämta och installera programmet. Följ instruktionerna. När du har slutfört installationen klickar du igen på Anslut till onlinemöte i onlinemötesförfrågan.
  2. Fönstret för möteskonversation öppnas.
  3. Om du vill stänga mötet klickar du på knappen Lämna samtalet eller stänger konversationsfönstret.

Så här ansluter du till ett möte med Lync Web App:

  1. Öppna mötesinbjudan i Outlook.
  2. Klicka på länken Anslut till onlinemöte.
  3. Klicka på länken Anslut till mötet med din webbläsare i Lync-webbläsarfönstret.

Bild av Lync-webbläsarfönstret

  1. Fönstret för möteskonversation öppnas.
  2. Om du vill stänga mötet klickar du på knappen Lämna samtalet eller stänger konversationsfönstret.
Sida 3 av 8FÖREGNÄSTA