Sida 2 av 8FÖREGNÄSTA

Ansluta till ett onlinemöte i Lync 2010

Video: Ansluta till ett möte och välja ljudalternativ

Övning 1: Ansluta med Lync 2010

Nu är det din tur att prova. Följ dessa steg och öva på att ansluta till ett möte med Lync 2010. Du får ut mest av övningen om en vän eller kollega ansluter till mötet med dig. Du kan emellertid göra övningen själv.

Obs! Du behöver ett schemalagt testmöte i kalendern. Om du inte redan har skapat ett hittar du anvisningar för hur du gör i kursen Schemalägga onlinemöten i Lync 2010.

Så här ansluter du med integrerat ljud:

 1. Öppna mötesinbjudan i Microsoft Outlook.
 2. Klicka på länken Anslut till onlinemöte.

Bild av mötesinbjudan

 1. Välj Använd Lync (integrerat ljud och video) i fönstret Anslut mötesljud och klicka på OK.

Bild av fönstret Anslut mötesljud

 1. Fönstret för möteskonversation öppnas.
 2. Om du vill stänga mötet klickar du på knappen Lämna samtalet Bild av knappen Lämna samtalet.

Så här ansluter du ljuddelen av onlinemötet med din telefon:

 1. Öppna mötesinbjudan i Outlook.
 2. Klicka på länken Anslut till onlinemöte.
 3. Välj Anslut inte ljud i fönstret Anslut mötesljud och klicka på OK.

Bild av fönstret Anslut mötesljud

 1. När fönstret för möteskonversation öppnas klickar du på Anslutningsinformation och mötesalternativ.
 2. Ring uppringningsnumret som visas i fönstret Anslutningsinformation och mötesalternativ från mobiltelefonen eller kontorstelefonen.
 3. När du uppmanas att göra det anger du konferens-ID:t som du hittar i mötesinbjudan. Om du är mötesledaren måste du ange din PIN-kod för att öppna samtalet.
 4. Nu har du anslutit till mötet.

Så här ansluter du ljuddelen av ett onlinemöte genom att beordra Lync att ringa upp dig på ett telefonnummer som du anger:

 1. Öppna mötesinbjudan i Outlook.
 2. Klicka på länken Anslut till onlinemöte.
 3. Välj Ring upp mig på i fönstret Anslut mötesljud och välj ett befintligt telefonnummer eller ange ett nytt telefonnummer och klicka sedan på OK.

Bild av fönstret Anslut mötesljud

 1. Fönstret för möteskonversation öppnas.
 2. Ta samtalet när Lync ringer till din telefon.
Sida 2 av 8FÖREGNÄSTA