Kortkommandon för Lync

Kortkommandon är en kombination av två eller fler tangenter som du, genom att trycka ned, kan använda för att utföra en uppgift som du annars gör med musen eller något annat pekdon. De kortkommandon som beskrivs här gäller svensk tangentbordslayout. Det är inte säkert att motsvarande tangenter används på andra tangentbord.

Kortkommandona för Lync är ordnade enligt funktionsområdena i användargränssnittet i Lync. Du måste till exempel vara på ett kontaktkort för att kunna stänga ett det med Esc-tangenten.

Med Tabb och Skift+Tabb kan man stega genom de flesta gränssnitt. Med Tabb stegar du framåt i gränssnittet och med Skift+Tabb stegar du bakåt.

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga för ditt konto. Dessa är markerade.

Hitta genvägar för


Allmänt (alla fönster)

Du kan använda följande kortkommandon oavsett vilket fönster som är aktivt.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
Windows-tangenten+A Acceptera en inkommande inbjudan.
Windows-tangenten+Esc Avvisa en inkommande inbjudan.
Windows-tangenten+Y Öppna huvudfönstret och flytta fokus till sökrutan.
Windows-tangenten+F4 Stäng av/sätt på ljud.
Windows-tangenten+F5 Sätt på min kamera/Stäng av min kamera när video redan aktiverats i samtalet.
Ctrl+Skift+Blanksteg Flytta fokus till verktygsfältet för programdelning.
Ctrl+Alt+Blanksteg Återta kontrollen när du delar din skärm.
Ctrl+Skift+S Sluta dela din skärm.

Huvudfönstret i Lync

Använd de här tangentbordsgenvägarna när huvudfönstret i Lync är i förgrunden.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
Ctrl+1 Gå till fliken Kontaktlista.
Ctrl+2 Gå till fliken Fortlöpande chatt.
Ctrl+3 Gå till fliken Konversationslista.
Ctrl+4 Gå till fliken Telefon.
Ctrl+1 eller Ctrl+Skift+1 Vidarekoppla, i egenskap av ombud, ett telefonsamtal till någon annans jobbtelefon. (Ej tillgängligt i Lync Basic eller med alla Office 365-abonnemang.)
Alt+Blanksteg Öppna System-menyn. Menylisten öppnas med Alt.
Alt+A Öppna Arkiv-menyn.
Alt+M Starta möte nu.
Alt+E Öppna Verktyg-menyn.
Alt+H Öppna Hjälp-menyn.

Kontaktlistan

Du kan använda de här tangentbordsgenvägarna i kontaktlistan.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
Delete Ta bort markerad anpassad grupp eller kontakt.
Alt+Uppil Flytta den markerade gruppen uppåt.
Alt+Nedpil Flytta den markerade gruppen nedåt.
Alt+Retur På snabbmenyn: öppna kontaktkortet för markerad grupp eller kontakt.
Blanksteg Minimera eller expandera den markerade gruppen.
Skift+Delete Ta bort den markerade kontakten från kontaktlistan (endast kontakter som inte är medlemmar i distributionsgrupper).

Kontaktkort

Använd de här tangentbordsgenvägarna när du är på ett kontaktkort. Använd Alt+Retur för att öppna ett kontaktkort.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
Esc Stäng kontaktkortet.
Ctrl+Tabb Flytta mellan flikarna längst ned på kontaktkortet.
Ctrl+Skift+Tabb Flytta mellan flikarna längst ned på kontaktkortet i omvänd ordning.

Konversationsfönstret

Använd de här tangentbordsgenvägarna när du är i konversationsfönstret.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
F1 Öppna hemsidan för Hjälp (på Hjälp-menyn).
Esc Avsluta helskärmsläget, om det är aktivt. Annars stängs konversationsfönstret om varken röstsamtal, video eller delning pågår.
Alt+C Acceptera samtalsinbjudan. Detta innefattar begäran om röstsamtal, videosamtal och delning.
Alt+F4 Stäng konversationsfönstret.
Alt+E Ignorera samtalsinbjudningar. Detta innefattar begäran om röstsamtal, videosamtal och delning.
Alt+R Återanslut ljud i ett möte.
Alt+S Öppna dialogrutan Spara som för en fil som har skickats i konversationsfönstret.
Alt+B Bjud in en kontakt till en befintlig konversation.
Alt+O Spara innehållet i snabbmeddelandehistoriken. Fungerar för konversationer med två parter om du använder Outlook.
Ctrl+W Visa eller dölj snabbmeddelandeområdet.
Ctrl+F Skicka en fil, eller under en konferens, bifoga en fil till mötet.
Ctrl+N För dina egna anteckningar med anteckningsprogrammet Microsoft OneNote. Startar OneNote. (Finns inte i Lync Basic.)
Alt+Å Visa eller dölj deltagarlistan.
Ctrl+Skift+Retur Lägg till video/avsluta video.
Ctrl+Skift+H Pausa eller återuppta en pågående röstkonversation.
Ctrl+Skift+I Markera en konversation som viktig. Fungerar för konversationer mellan enskilda personer, inte för möten.
Ctrl+Skift+Y Visa eller dölj delningsscenen.
Ctrl+Skift+P Växla till komprimerade vy.
Ctrl+Skift+K Visa till vyn för endast innehåll.
Ctrl+Retur Lägg till ljud/avsluta ljud.
Uppil När du är på en lägesknapp öppnas motsvarande bildtext.
Blanksteg När fokus är på en lägesknapp vidtas en standardåtgärd. För t.ex. ljud stängs ljudet av eller sätts på, för video startas eller stoppas kameran.
Esc Stäng eller dölj öppna ballonger och hjälpbubblor som har tangentbordsfokus.

Samtalskontroller (konversationsfönstret)

Använd de här tangentbordsgenvägarna för samtalskontroller under ett samtal mellan två personer. De fungerar inte under konferenssamtal.

Tryck på den här
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
Alt+A Avsluta ett samtal.
Ctrl+Skift+T Vidarekoppla: öppna kontaktväljaren under ett samtal mellan två personer. (Ej tillgängligt i Lync Basic eller med alla Office 365-abonnemang.)
Ctrl+Skift+H Parkera ett samtal.
Ctrl+Skift+D Visa knappsatsen.

Video (konversationsfönstret)

Använd de här tangentbordsgenvägarna om du arbetar med video i konversationsfönstret.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
F5 Visa video i helskärmsläge. Om scenområdet visas i konversationsfönstret visas inte video i helskärmsläge om du trycker på F5.
Esc Avsluta helskärmsläge för video.
Ctrl+Skift+O Visa och dölja Galleriet.
Ctrl+Skift+L Lås din video för alla i mötet.

Snabbmeddelanden (konversationsfönstret)

Du kan använda de här tangentbordsgenvägarna under en snabbmeddelandekonversation.

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
F1 Öppna Hjälpen.
F12 Spara snabbmeddelandekonversationen.
Skift+Retur Lägg till radmatningar.
Skift+Insert eller Ctrl+V Klistra in.
Ctrl+A Markera allt innehåll.
Ctrl+B Gör markerad text fetstilt.
Ctrl+C Kopiera markerad text.
Ctrl+X Klipp ut markerad text.
Ctrl+K Gör markerad text kursiv.
Ctrl+U Gör markerad text understruken.
Ctrl+Y Upprepa den senaste åtgärden.
Ctrl+Z Ångra den senaste åtgärden.
Ctrl+Skift+F Ändra teckenfärgen. (Färgen ändras bara för det du skriver, inte för det som den andra personen skriver.)
Alt+P Öppna en fil som du har tagit emot.
Alt+D Ignorera en fil som har skickats.
Ctrl+Skift+M Få fokus på inmatningsområdet för snabbmeddelanden.

Konversations- eller mötesscen

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
F5 Visa mötesscenen i konversationsfönstret på helskärm.
Esc Avsluta eventuellt helskärmsläge.
Alt+T Avsluta delning.
Ctrl+Skift+E Hantera presenterbart innehåll.
Ctrl+Skift+Y Visa eller dölj delningsscenen.
Ctrl+Skift+A Framtvinga att en väntande L1-avisering visas i helskärmsläge.
Ctrl+Skift+J Växla till föredragshållarvy.
Ctrl+Skift+l Växla till gallerivy.

Ctrl+Alt+Högerpil eller

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Stega ut ur delningsområdet i framåtriktning och/eller stega ut ur delningsområdet i bakåtriktning.

Konversationsmiljön

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
Ta bort Ta bort markerade objekt.
Home Gå högst upp i listan.
End Gå längst ned i listan.
Page Up Gå en sida uppåt.
Page Down Gå en sida nedåt.
Uppil Gå upp till föregående kontakt för konversation.
Nedpil Gå ned till nästa kontakt för konversation.

PPT-delning: äldre versioner av Powerpoint Viewer

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
Tabb När innehållsutrymmet är i fokus kan du stega med Tabb genom kontrollerna för delning av PPT-filer (pilen Föregående, pilen Nästa, Miniatyrer och Anteckningar).
Högerpil När fokus är i innehållsområdet flyttar HÖGERPIL till nästa klickning, eller till nästa bild om det inte finns någon klickning för animering i den aktuella bilden.
Vänster- eller högerpil När miniatyrområdet är i fokus flyttas fokus till föregående eller nästa miniatyr utan att ändra aktiv bild.
Vänsterpil När fokus är i innehållsområdet flyttar VÄNSTERPIL till föregående klickning, eller till föregående bild om det inte finns någon klickning för animering i den aktuella bilden.
Home När miniatyrområdet är i fokus flyttas fokus till miniatyren för den första bilden utan att ändra aktiv bild.
Retur Markera den kontroll som är i fokus, eller den miniatyr som är i fokus i miniatyrområdet (ändrar aktiv bild).
End När miniatyrområdet är i fokus flyttas fokus till miniatyren för den sista bilden utan att ändra aktiv bild.

Flikar i konversationer

Tryck på den här tangenten eller
tangentbordsgenvägen
Om du vill göra det här
Alt+Blanksteg Öppna systemmenyn för fliken.
Ctrl+Skift+T Ange fokus på flikobjekt i vyn för konversationer i flikar.
Ctrl+Tabb Gå till nästa flik (löper igenom samtliga flikar kontinuerligt).
Ctrl+1,2…9 Växla till fliken med angivet nummer och flytta tangentbordsfokus till motsvarande konversation. Ctrl+1.
Ctrl+O Docka eller avdocka markerad konversation i flikfönstret.
Esc Stänga en flik.

Fortlöpande chatt

Samma kortkommandon gäller för fönstret för beständig chatt som för konversationsfönstret och snabbmeddelanden. (Gäller ej Office 365-abonnemang.)

 
 
Gäller:
Lync 2013, Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013