Alternativ för att använda Office 2010-programsviter på flera språk

Välj rätt alternativ för din organisation

I följande tabell finns exempel och detaljerade beskrivningar som kan hjälpa dig att komma fram till vilket alternativ som passar bäst för din organisation.

Om du vill: Så installerar du:
Distribuera en enskild version av Office 2010-programsviterna som användare eller administratörer kan lägga till ett eller flera språkpaket till, och på så sätt få tillgång till lokaliserade menyer/användargränssnitt, hjälp och språkverktyg. En av språkversionerna i Office 2010-programsviterna med ett eller flera Microsoft Office Language Pack 2010-paket eller Office Multi-Language Pack 2010.
Standardisera ett engelskspråkigt användargränssnitt för din organisation och göra så att användarna kan visa filer på andra språk. Den engelskspråkiga versionen av Office 2010-programsviterna.
Standardisera ett engelskspråkigt användargränssnitt och aktivera funktioner för visning och språkverktyg på andra språk. Den engelskspråkiga versionen av Office 2010-programsviterna och en eller flera Office Language Pack 2010-paket eller Office Multi-Language Pack 2010.
Ge användarna tillgång till helt lokaliserade funktioner i Office 2010-programmen på ett enda språk och göra så att de kan visa filer på andra språk. Lokaliserade versioner av Office 2010-programsviterna för ett språk.
Ge användarna tillgång till helt lokaliserade funktioner i Office 2010-programmen och göra så att de kan visa och redigera filer på andra språk. Lokaliserade versioner av Office 2010-programsviter för ett språk och ett eller flera Office Language Pack 2010-paket eller Office Multi-Language Pack 2010.

Lokaliserade versioner av Office 2010-programsviterna

Licensiering av lokaliserade versioner av Office 2010-programsviterna (till exempel Office 2010-programsviter på engelska och Office 2010-programsviter på spanska) kan vara att föredra om organisationen behöver fullständigt lokaliserade funktioner samt det extramaterial som ingår i vissa helt lokaliserade versioner. Varje lokaliserad version innehåller minst två uppsättningar lämpliga språkverktyg för de språk som är mest troliga att komma till användning. (Den norska versionen innehåller till exempel språkverktyg för norska, tyska och engelska). Om du vill ha avancerade redigeringsfunktioner och stöd för användargränssnitt för upp till 37 språk kan du lägga till ett eller flera Office Language Pack 2010-paket.