Skanna in och infoga en bild i ClipOrganizer

Du kan skanna in bilder och sedan spara dem i Microsoft Clip Organizer.

  1. När skannern är redo och du har lagt bilden på skannerns glas pekar du på Lägg till klipp i OrganizerArkiv-menyn i Organizer och klickar sedan på Från skanner eller kamera....
  2. Markera skannern under Enhet i dialogrutan Infoga bild från skanner eller kamera.
  3. Klicka på Infoga.

Det nya klippet visas i mappen Mina samlingar, i en mapp med samma namn som skannern.

 
 
Gäller:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Visio 2010, Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007, Access 2003, Excel 2003, OneNote 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Visio 2003, Word 2003