Ta bort en domän

För att ta bort en domän från Office 365, kontrollerar du att inga inställningar använder domänen, och följer sedan dessa steg.

 1. Gå till sidan Domäner i Office 365.
 • Om du använder Office 365 Small Business, går du till Admin > Hantera dina webbplats- och e-postdomäner.
 • Om du använder Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business, går du till Admin > Office 365 > Domäner.
 1. På sidan Domäner markerar du ett domännamn och klickar sedan på Ta bort.
 2. Klicka på Ja på sidan Ta bort domän.

Tar du bort en domän på grund av att du vill lägga till en annan version av Office 365? Mer information om hur du ändrar din prenumeration.

Kontrollera att domänen kan tas bort innan du börjar.

Du måste ta bort sådant som använder domännamnet innan du tar bort ett domännamn från Office 365.

Vad ska jag kontrollera? Hur du tar bort det egna domännamnet
Inställningar för alla användare
 1. Ändra e-postadress för alla användare:
 • Om du använder Office 365 Small Business går du till Admin > Lägg till användare, återställ lösenord med mera > Användare.
 • Om du använder Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business går du till Admin > Office 365 > Användare och grupper.
 1. För varje användare, klicka på RedigeraRedigera och välj antingen olika egna domännamn eller adressen yourcompanyname.onmicrosoft.com.

 Tips    Du kan välja flera användare och ändra många adresser samtidigt.

Eller, om detta var ett testkonto, kan du ta bort alla användare.
Distributionsgrupper

Office 365 Small Business:

 • Gå till Admin > Lägg till användare, återställ lösenord med mera > Grupper. För varje grupp klickar du på RedigeraRedigera och väljer antingen olika egna domännamn eller adressen yourcompanyname.onmicrosoft.com.

Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business

 1. Gå till Admin > Exchange > Mottagare > Grupper.
 2. För varje grupp som använder egen domän i e-postadressen klickar du på RedigeraRedigera och ändrar SMTP-adressen och anpassade adresstyper för att antingen använda olika egna domännamn eller adressen yourcompanyname.onmicrosoft.com. Mer information finns i Hantera distributionsgrupper.
Din offentliga webbplats som finns på Office 365

Office 365 Small Business:

 • Gå till Admin > Hantera din offentliga webbplats > Ändra adress och välj antingen olika egna domännamn eller adressen yourcompanyname.sharepoint.com.

Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business

 1. Gå till Admin > Office 365 > SharePoint och markera kryssrutan bredvid din offentliga webbplats.
 2. Om du vill behålla din offentliga webbplats klickar du på Webbplatsdomäner och i rutan Ny URL väljer du antingen olika egna domännamn eller adressen yourcompanyname.sharepoint.com. Om du vill ta bort innehållet på den offentliga webbplatsen klickar du på Ta bort.

Ta bort DNS-poster för domänen

Office 365 Small Business:

 1. Om Office 365 hanterar dina DNS-poster, och om du har lagt till några anpassade DNS-poster i Office 365, tar du bort dem genom att gå till Admin > Hantera dina webbplats- och e-postdomäner, markerar domänen och klickar sedan på Hantera DNS.

 Anteckning    De poster som Office 365 lägger till för dig tas automatiskt bort när du tar bort domänen.

 1. Om du hanterar dina DNS-poster hos din DNS-värd för den här domänen, kan du ta bort alla poster hos din DNS-värd som du har skapat som pekar på Office 365-tjänster. Om du behöver hjälp med att hitta DNS-poster hos din värd kan du gå till stegvisa instruktioner för att skapa DNS-poster.

Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business:

 Tips    Om du har några underdomäner konfigurerade för det anpassade domännamnet måste du även ta bort dem.

Den primära domänen
 1. Gå till Admin > Hantera dina domäner för webbplats och e-postoch välj en domän som inte är den som du vill ta bort.
 2. Klicka på Ange som standard.

Kan du ändå inte ta bort din anpassade domän?

Om ditt domännamn kan inte tas bort omedelbart, uppmanas du att vidta olika åtgärder som kan klara upp problem.

Fungerar det fortfarande inte? Ställ en fråga i Office 365-communityforumen. Där finns massor av information inklusive Microsoft-supporthandläggare som kan hjälpa dig om du har försökt med felsökningsstegen men fortfarande inte kan ta bort din domän.

Office 365-domäner som kan inte tas bort.

Det finns några Office 365-domäner som du inte kan ta bort.

 • Du kan inte ta bort det ursprungliga domännamnet contoso.onmicrosoft.com som skapades för ditt konto när du registrerade dig.
 • Har du aktiverat katalogsynkronisering och du använder Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business? Om du har gjort det lades en domän automatiskt till i ditt konto. Domänen ser ut ungefär så här: contoso.mail.onmicrosoft.com. Det här domännamnet kan inte tas bort.
 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin