Kan jag lägga till egna underdomäner eller flera domäner i Office 365?

Du kan lägga till flera domäner i alla Office 365-prenumerationer men du kan endast lägga till underdomäner i Office 365 Midsize Business och Office 365 Enterprise. Det finns också flera viktiga skillnader för andra domänfunktioner.

Genom att jämföra funktionerna sida vid sida i tabellen nedan kan du kontrollera att Office 365 Small Business uppfyller dina behov innan du lägger till din domän. Annars kan du komma halvvägs med att konfigurera din domän med Office 365 Small Business innan du upptäcker att du inte kan använda vissa funktioner som är viktiga för ditt företag, som att lägga till underdomäner. Vid det laget är det tidskrävande att ta bort din domän från Office 365 och byta till en annan Office 365-prenumeration.

 Anteckning    När du funderar över vilken Office 365-prenumeration som fungerar bäst för dig vill du kanske granska alla produktfunktioner för respektive erbjudande och jämföra dem med dina domänbehov.

Office 365 Small Business Office 365 Midsize Business och Office 365 Enterprise
Underdomäner

Du kan lägga till en egen domän som contoso.com, men du kan inte lägga till underdomäner som partners.contoso.com.

 Anteckning    Prefixet "www" läggs automatiskt till i ditt domännamn i Office 365 Small Business om du använder din domän med din offentliga Office 365-webbplats, som www.contoso.com. Du behöver inte oroa dig för att du inte ska kunna lägga till "www" i din underdomän.

Du kan lägga till flera underdomäner: till exempel, www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com och så vidare.

Befintlig offentlig webbplats Om du redan har en offentlig webbplats när du registrerar dig för Office 365 och vill fortsätta använda den i stället för att konfigurera en ny kan du göra det. Men det finns några extra steg du måste utföra om du vill använda din befintliga webbplats. När du lägger till din domän i Office 365kan du fortfarande ha din webbplats hos en annan värd utan att vidta andra åtgärder.
DNS-poster

När du har konfigurerat din domän i Office 365 har du ett val. Du kan antingen Office 365skapa och hantera dina DNS-poster och automatiskt konfigurera dina tjänster, t.ex. e-post och Lync, eller så kan du hantera dina DNS-poster hos din DNS-värd.

Efter att du har konfigurerat din domän i Office 365lägger du till och uppdaterar dina DNS-poster på din DNS-värds webbplats och konfigurerar DNS-posterna för tjänster som e-post och Lync.

Du fortsätter att hantera dina DNS-poster hos din DNS-värd (eller i dina egna lokaler, om du hanterar din egen DNS-fil lokalt) till exempel för att lägga till eller uppdatera MX- eller CNAME-poster.

E-post och snabbmeddelanden

Om du väljer att låta Office 365 skapa och hantera dina DNS-poster, ställs e-post och snabbmeddelanden automatiskt in på att använda din domän med Office 365 och du kan inte hantera e-post eller snabbmeddelanden hos en annan värd.

Om du väljer att hantera dina egna DNS-poster hos din DNS-värd, kan du hantera e-post och snabbmeddelanden hos en annan värd.

Du kan konfigurera e-post, snabbmeddelanden och din offentliga webbplats för din domän som ligger i Office 365. Du kan även använda en annan värd för vissa (eller alla) tjänster.
Flera domäner

Du kan lägga till flera domäner i Office 365.

Om du väljer att låta Office 365 skapa och hantera dina DNS-poster kan du konfigureraOffice 365-e-post och -snabbmeddelanden tillsammans på en av de domänerna.

Om du väljer att hantera dina egna DNS-poster hos din DNS-värd, kan du hantera alla tjänster på alla domäner. Du kan till exempel använda e-post med ett domännamn och använda ett annat domännamn för adressen till din -webbplats.

Du kan lägga till flera domäner i Office 365 och välja vilken av de domänerna du vill att tjänsterna ska köras på.

Du kan till exempel använda e-post med ett domännamn och använda ett annat domännamn för adressen till din SharePoint Online-webbplats.

Ytterligare information om hur domäner fungerar med Office 365-tjänster

  • Du kan lägga till upp till 600 domäner i ditt Office 365-konto.
  • Du kan inte importera en offentlig webbplats som du redan har till Office 365 . Så om du väljer att använda din domän med din offentliga Office 365-webbplats i stället för att behålla din befintliga webbplats måste du utveckla och fylla den nya webbplatsen från grunden.
  • En domän, som contoso.onmicrosoft.com, skapas för dig i Office 365 när du registrerar dig för tjänsten. Du kan fortsätta använda den här domänen för ditt användar-ID och för dina Office 365-tjänster, eller lägga till en egen domän.
  • Du kan lägga till en egen domän med ett namn som är tillgängligt på din domänregistrator. Namnet behöver inte stämma överens med den första delen av din onmicrosoft.com-domän. Om du till exempel registrerade dig för att använda Office 365 med fabrikam.onmicrosoft.com, kan du använda fabrikam.com, fabrikam_NW.com eller ett helt annat namn som fourthcoffee.com.

Läs mer om hur du konfigurerar och hanterar domäner för Office 365 Small Business eller Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business .

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin