Hämta klipp, mallar och kurser med ActiveX-kontrollen

VisaVarför ska jag hämta Mall- och mediekontroll för Microsoft Office?

På webbplatserna ClipArt och media, Mallar och Utbildning i Microsoft Office Online används Mall- och mediekontroll för Microsoft Office. Det är en ActiveX®-kontroll som automatiskt hämtar och öppnar valda medieklipp, mallar och övningsfiler i rätt filformat och på rätt plats.

Om du inte hämtar den här ActiveX-kontrollen kan du inte automatiskt hämta ClipArt, media eller mallar på Office Online, och du kan inte heller göra kursövningarna i utbildningarna på Office Online.

VisaKrav för hämtning och användning av Mall- och mediekontroll för Microsoft Office Control.

Om du inte uppfyller följande krav får du instruktioner om hur du kan hämta mallar och ClipArt manuellt.

Obs!    För att kunna hämta ActiveX®-kontrollen måste du ha administratörsbehörighet på den dator du använder. Om du är osäker på om du har nödvändiga behörigheter kontaktar du systemadministratören.

Så här hämtar du ActiveX-kontrollen för hämtning av medieklipp, mallar och övningsfiler:

 • Du måste ha Microsoft Windows® 2000 (Service Pack 3) eller senare version av Microsoft Windows.

Obs!    Microsoft Windows 95, Windows 98 och Windows ME kan inte användas med ActiveX-kontrollen.

 • Du behöver ha Microsoft Internet Explorer version 5.01 eller senare.
 • Säkerhetsnivån för Internet-zon på din dator måste ställas in till Normal. Om säkerhetsnivån för Internet-zon är inställd till Hög måste webbplatsen Microsoft Office Online vara listad som en betrodd webbplats.

Att ange en webbplats som betrodd får effekter på säkerheten. Om du vill ha mer information kan du läsa om URL-säkerhetszoner.

Så här lägger du till en webbplats i listan med betrodda platser:

 1. Välj Internet-alternativVerktyg-menyn i Internet Explorer och klicka sedan på fliken Säkerhet.
 2. Klicka på ikonen Tillförlitliga platser och sedan på Platser.
 3. Avmarkera kryssrutan Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen.
 4. Skriv http://office.microsoft.com i rutan Lägg till den här webbplatsen i zonen och klicka sedan på Lägg till.
 5. Klicka på OK två gånger.

VisaOm du har problem med att använda ActiveX-kontroll för hämtningar

 • Om du kom till webbplatsen ClipArt och media, Mallar eller Utbildning från en annan adress än http://office.microsoft.com, kanske du får problem med att använda ActiveX®-kontrollen. Gå då tillbaka och gå till webbplatsen via http://office.microsoft.com, och försök sedan använda kontrollen igen.
 • Om du kör Microsoft Windows® XP med Service Pack 2 kan du inte aktivera eller inaktivera ActiveX-kontroller med kommandot Hantera tilläggskomponenterVerktyg-menyn i Internet Explorer.

Mall- och mediekontroll för Microsoft Office kanske har inaktiverats. I så fall kan du inte automatiskt hämta ClipArt, media eller mallar på Office Online eller göra kursövningar i utbildningarna på Office Online. Så här aktiverar du kontrollen:

 1. Klicka på Hantera tilläggskomponenterVerktyg-menyn i Internet Explorer.
 2. Markera Mall- och mediekontroll för Microsoft Office i listan med kontroller.

Om kontrollen inte finns med i listan klickar du på pilen vid rutan Visa högst upp i dialogrutan Hantera tilläggskomponenter och markerar Tilläggskomponenter som tidigare har använts av Internet Explorer. Markera sedan Mall- och mediekontroll för Microsoft Office i listan med kontroller.

 1. Klicka på Aktivera under Inställningar. Ett meddelande kan visas om att du måste starta om Internet Explorer för att ändringarna ska träda i kraft. Klicka på OK och sedan på OK en gång till.